Konsultanci krajowi mają być bezstronni. Będą składali oświadczenia

Najnowsze

TVN24Zgodnie z projektem konsultantem medycznym może być specjalista z określonej dziedziny ochrony zdrowia

Lekarze, którzy będą chcieli zostać konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi, będą składali oświadczenie ujawniające wszelkie związki z koncernami farmaceutycznymi - zakłada projekt noweli o konsultantach w ochronie zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd.

Projekt, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia, zakłada, że konsultantem medycznym może być specjalista z określonej dziedziny ochrony zdrowia, który "daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonania zawodu konsultanta".

Konsultant bezstronny

Właśnie wątpliwości co do bezstronności konsultantów, wykonujących swoje obowiązki na podstawie dotychczasowych przepisów, były jedną z przesłanek nowelizacji. W projekcie zapisano bowiem, że kandydaci na konsultantów, rekomendowani przez ogólnopolskie samorządy zawodowe, będą musieli przed nominacją złożyć oświadczenie, czy w ich przypadku nie zachodzi konflikt interesów. Oświadczenie to jest najważniejszą nowością, wprowadzaną w projekcie nowelizacji. W oświadczeniu kandydat na konsultanta będzie musiał napisać, czy jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji albo przedstawicielem przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją leków, ich komponentów, bądź leczniczych produktów żywnościowych. Kandydat będzie musiał też oświadczyć, czy ma udziały w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, a także, czy prowadzi badania naukowe, związane z przedmiotem konsultacji. Przyszli konsultanci będą również musieli poinformować o darowiznach uzyskanych od podmiotów zainteresowanych wynikiem konsultacji, a także o sponsorowanych wyjazdach zagranicznych i wszelkich innych formach wsparcia. Stosowne oświadczenie składać mają także konsultanci, powołani jeszcze przed przyjęciem nowelizacji - w terminie trzech miesięcy od jej wejścia w życie.

Publicznie jawne

Oświadczenia kandydatów na konsultantów oraz konsultantów będą publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, co - jak przekonuje MZ - wzmocni przejrzystość działań podejmowanych przez konsultantów i ich wiarygodność, a w konsekwencji umożliwi podniesienie standardów etycznych. Ponadto oświadczenia będą weryfikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. "Przyjęte w projekcie rozwiązania wpłyną na zapewnienie przejrzystości działań osób pełniących rolę konsultantów, co podniesie ich wartość doradczą jako niezależnych bezstronnych ekspertów" - czytamy w uzasadnieniu. Ponadto, w myśl projektu, konsultant będzie mógł odmówić wykonania powierzonego mu zadania, jeśli uzna, że "mogłaby się pojawić uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności".

Autor: mn/klim/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24