Koniunktura słabnie z końcem roku

Najnowsze

TVN24Firmy przmysłowe maja coraz większe kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań

Tylko firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz informacji i komunikacji planują wzrost zatrudnienia - wynika z opublikowanych w piątek przez GUS badań koniunktury w przemyśle, handlu i usługach w październiku. Pogorszyły się prognozy dla przemysłu.

Główny Urząd Statystyczny wskazał, że najlepiej koniunkturę oceniają firmy z rynku finansów i ubezpieczeń. Ocena ta jest mniej korzystna niż we wrześniu ale lepsza niż w październiku 2009 roku. Pozytywnie koniunkturę postrzegają też przedsiębiorcy z branży informacji i komunikacji - nieco lepiej niż przed miesiącem i lepiej niż w październiku zeszłego roku. Firmy z obu sektorów przewidują niewielki wzrost zatrudnienia.

Przemysł: mniej zamówień i produkcji

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w październiku oceniany pozytywnie, choć gorzej niż we wrześniu br., ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku" - napisał GUS w analizie. Gorsze opinie firm wynikają z mniej korzystnych prognoz dotyczących zamówień i produkcji. Wskazano też na utrzymujące się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych.

"W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano we wrześniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, choć nieco wolniej niż prognozowano w ubiegłym miesiącu" - poinformował GUS.

Budownictwo: będzie gorzej

Według urzędu, pesymistycznie (gorzej niż przed miesiącem, ale lepiej niż rok temu) oceniana jest koniunktura w budownictwie.

"Spowodowane to jest niekorzystnymi i gorszymi niż w ubiegłym miesiącu ocenami dotyczącymi bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, a także prognozami dotyczącymi produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej" - tłumaczy Urząd.

Firmy z tego sektora prognozują większe niż przed miesiącem redukcje zatrudnienia. Spodziewają się też nieco większego spadku cen na roboty budowlano-montażowe. Na dalsze ograniczenie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe wskazują firmy prowadzące prace na rynku zagranicznym.

Handel liczy na zakupy

Z badań GUS wynika, że pozytywnie (podobnie jak we wrześniu br. i lepiej niż rok temu) oceniany jest ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym.

"Bieżąca sprzedaż jest ograniczana w mniejszym stopniu niż we wrześniu, na najbliższe miesiące przewidywane jest zwiększenie sprzedaży, choć nieco mniejsze niż planowano we wrześniu" - napisano w komunikacie.

GUS zwraca uwagę, że firmy z tego sektora mają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, ale prognozy wskazują na możliwość nieznacznej poprawy w tym zakresie. W branży handlowej planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia.

Pesymistycznie koniunkturę oceniają przedsiębiorcy świadczący usługi - najbardziej negatywnie nastawione są firmy prowadzące działalność w zakresie usług administrowania. Nieco lepiej o koniunkturze wypowiadają się firmy edukacyjne, gastronomiczne i świadczące usługi związane z zakwaterowaniem.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24