Koniec z podwójnym podatkiem dla emigrantów

TVN24 Biznes

TVN24Abolicja podatkowa ucieszy naszych rodaków pracujących zagranicą

Polacy, którzy pracują zagranicą nie będą musieli płacić fiskusowi "domiaru" po powrocie do kraju. Sejm przyjął większość senackich poprawek do ustawy przewidującą abolicję podatkową dla Polaków pracujących w krajach, z którymi Polska ma, bądź miała niekorzystne dla zatrudnionych umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do tej pory Polacy pracujący zagranicą musieli rozliczać się zarówno z fiskusem w państwie, w którym pracują oraz opłacać podatek w polskim urzędzie skarbowym. Były to umowy przewidujące obliczenie podatku za pomocą tzw. metody zaliczenia proporcjonalnego.

Ta niekorzystna dla pracujących za granicą Polaków metoda rozliczania się funkcjonuje ciągle m.in. w umowach z: Belgią, Holandią, Finlandią, Danią, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Australią. Do końca 2006 r. podobne umowy obowiązywały w stosunkach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną, które po wejściu Polski do UE stały się popularnymi miejscami emigracji zarobkowej.

Będzie zwrot podatku

Naszym rodakom, którzy pracują zagranicą umorzone zostaną zaległości podatkowe wraz z należnymi odsetkami dla podatników, jeśli nie dokonali rozliczenia. Ponadto podatek zostanie zwrócony tym osobom, które w latach 2002-2007 rozliczyli się polskim urzędem skarbowym i już go zapłacili.

Kilka warunków

Każdy kto będzie ubiegał się zwrot podatku musi złożyć wniosek oraz oświadczenia o wykonywanej pracy za granicą i zapłaconym tam podatku. O zwrot podatku za 2002 r., można się ubiegać w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, a nie jednego miesiąca, jak wcześniej chciał rząd.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Wcześniejsza wersja zakładała wejście w życie niektórych przepisów 1 stycznia 2009 r.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24