Koniec bezterminowych praw jazdy. TK: Dokument ważny 15 lat zgodny z konstytucją

Najnowsze

TVN24Trzeba będzie wymienić dotychczasowe prawa jazdy na nowy wzór

Obowiązek wymiany praw jazdy wydanych bezterminowo na dokumenty o 15-letniej ważności jest zgodny z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny, oddalając skargę senatorów i posłów PiS w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, która weszła w życie 18 stycznia b.r., prawa jazdy są ważne przez 15 lat. Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek te przepisy za zgodne z konstytucją.

Oznacza to, że dokumenty, które zostały wydane przed 18 stycznia, stracą swój bezterminowy charakter, a kierowcy będą musieli wymienić je na nowe w latach 2028-2033. Ważności nie utracą jednak nasze uprawnienia do kierowania pojazdami, a jedynie dokument, który je potwierdza. W praktyce oznacza to, że z chwilą wymiany dokumentu trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim.

Skarga do Trybunału

Skarżący twierdzili, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami, która wdraża unijną dyrektywę z 2006 r., naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw słusznie nabytych, bo w latach 2028-2033 trzeba będzie wymienić dotychczasowe prawa jazdy na nowy wzór, co spowoduje ryzyko utraty bezterminowych praw jazdy.

W zamian wydawany będzie dokument o 15-letniej ważności. Ponadto - wskazywali - trzeba będzie poddać się badaniom lekarskim. Według parlamentarzystów PiS, w ten sposób naruszono zasadę zaufania obywateli do państwa i jego prawa.

Nie zagrażają konstytucji

Przedstawiciel Sejmu i Prokuratury Generalnej byli za uznaniem zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. Wskazywali, że czym innym jest uzyskanie samego uprawnienia do prowadzenia pojazdów, a inną kwestią jest dokument, który uprawnienie to potwierdza. Trybunał w pięcioosobowym składzie uznał, że zaskarżone przepisy nie naruszają konstytucji. Wyrok - jak komentowali po jego ogłoszeniu przedstawiciele skarżących - oznacza, że wymiana dokumentów nie będzie oznaczała konieczności ponownego uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Niemniej - co przyznawali - z chwilą wymiany dokumentu trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim.

Autor: MAC//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24