"Koncert życzeń" związkowców KGHM

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Związkowcy stawiają warunki

10 lat gwarancji zatrudnienia w przypadku utraty kontroli nad KGHM przez Skarb Państwa, a teraz odstąpienia od represjonowania pracowników za ostatnie protesty - to najważniejsze warunki, jakie stawiają zarządowi miedziowego giganta zakładowe związki zawodowe. - To koncert życzeń - odpowiada rzeczniczka zarządu.

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZPPM) przesłał we wtorek do zarządu KGHM pismo z sześcioma postulatami, które są reakcją na zapowiedź sprzedaży przez Skarb Państwa 10 procent udziałów w spółce miedziowej oraz na działania zarządu po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, który odbył się w KGHM 11 sierpnia.

Bez represji

Jak podkreślił przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, pierwszym i najważniejszym postulatem, jest odstąpienie przez zarząd od "represjonowania pracowników". - Oczekujemy, że zarząd odstąpi od represjonowania pracowników z tytułu uczestnictwa w słusznym i zgodnie z prawem zorganizowanym proteście, który odbył się 11 sierpnia - powiedział Zbrzyzny.

Związkowcy żądają wycofania złożonych przez zarząd doniesień do prokuratury oraz zapewnienia uczestnikom protestu wszelkich praw płacowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd firmy zapowiadał, że uczestnicy strajku nie otrzymają tzw. 14 pensji.

W kolejnych postulatach związkowcy domagają się m.in. podpisania "pakietu pracowniczego", który wszedłby w życie w przypadku utraty kontroli Skarbu Państwa nad spółką. - Jeżeli uczciwe są zamiary rządu, a w to wątpimy, że zabezpieczy tę spółkę poprzez stosowne zapisy w statucie, że nadal Skarb Państwa będzie sprawował kontrolę nad Polską Miedzią, to te gwarancje nie będą nam potrzebne i nie wejdą w życie - powiedział Zbrzyzny.

Gwarancja na 10 lat

W pakiecie miałaby się znaleźć m.in. gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników - minimum 10 lat od wspomnianej utraty kontroli oraz coroczna waloryzacja płac nie niższa od wskaźnika inflacji osiągniętego w roku poprzednim.

Związkowcy chcą również zmiany umów na czas określony na umowy na czas nieokreślony wszystkim pracownikom, którzy na tych umowach przepracowali nienagannie co najmniej trzy miesiące.

W postulatach znalazło się również m.in. żądanie ustalenia na zerowym poziomie wysokości wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych w spółkach zależnych od KGHM.

W poniedziałek ZZPPM przesłał również od zarządu pismo z prośbą o przedstawienie informacji na temat m.in. kosztów funkcjonowania rad nadzorczych KGHM i spółek zależnych, a także kosztów funkcjonowania biura prasowego miedziowej spółki.

Jeśli do 24 sierpnia zarząd nie uwzględni tych żądań, związki grożą sporem zbiorowym "ze wszystkimi konsekwencjami".

Zarząd postulaty przeanalizuje

- Zarząd przede wszystkim musi koncentrować się na zachowaniu płynności spółki i na zredukowaniu kosztów. Przypominam, że koszty produkcji w KGHM są jednymi z wyższych na świecie, jeżeli chodzi o firmy miedziowe. W związku z tym będziemy koncentrować się na poprawie efektywności i na obniżeniu kosztów działalności spółki, a nie realizować kolejne życzenia związków zawodowych - skomentowała postulaty związkowców Monika Kowalska, rzeczniczka prasowa KGHM.

Zaznaczyła przy tym, że pismo dopiero wpłynęło do zarządu. - Po szczegółowym zapoznaniu się z nim zarząd odniesie się do postulatów - powiedziała rzeczniczka. Dodała, że zarząd nie zamierza również wycofać doniesień złożonych do prokuratury. - Jeszcze przed rozpoczęciem strajku informowaliśmy, że ta akcja jest nielegalna, dlatego pracownicy muszą liczyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Zarząd miał obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, a tego rodzaju czyny są ścigane po złożeniu zawiadomienia z urzędu i o tym, czy to postępowanie będzie się toczyło, decyduje prokuratura - powiedziała Kowalska.

Miedziowy gigant

Zbrzyzny podkreślił, że przedstawił we wtorek rano postulaty wystosowane przez ZZPPM innym centralom związkowym działającym w spółce miedziowej.

KGHM Polska Miedź SA to producent miedzi i jeden z największych polskich eksporterów. Firma, założona w 1961 roku, jest obecna na giełdzie od 1997 roku. Skarb Państwa ma 41,79 proc. udziałów w koncernie; w ubiegłym roku KGHM wygenerował ponad 2,9 mld zł zysku netto. Jednostkowy zysk netto KGHM w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 844,756 mln zł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24