Komu wszyscy pomagamy?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24UOKiK przedstawił raport o pomocy publicznej w 2009 roku

Najwięcej pomagamy przewoźnikom kolejowym, producentom paliw i elektrowniom. Tak się akurat składa, że dwie z tych ostatnich grup przedsiębiorstw odwzajemniają się nam za to szaleńczymi podwyżkami cen. Jak poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogólna wartość wsparcia publicznego w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, a głównymi jej beneficjentami były te właśnie grupy firm.

Prezes Urzędu jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie corocznego raportu z jej przyznawania. Zgodnie z najnowszym raportem, ogólna wartość pomocy publicznej udzielonej w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, wobec 14,38 mld zł rok wcześniej.

Kto dostał najwięcej

UOKiK poinformował, że największym beneficjentem pomocy publicznej był w ubiegłym roku samorządowy przewoźnik kolejowy Przewozy Regionalne, który otrzymał 1,53 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, który jako producent biopaliwa otrzymał pomoc w wysokości 750,3 mln zł. Następne w kolejności to PGE Elektrownia Opole (519,9 mln zł), PGE Elektrownia Turów (477,8 mln zł), PKP Intercity (392,8 mln zł) i Grupa Lotos (317,5 mln zł).

Z raportu wynika, że najczęściej stosowaną formą pomocy były ulgi podatkowe i dotacje, które - nie uwzględniając wsparcia udzielonego dla sektora transportu - stanowiły 85,4 proc. wartości pomocy. Zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisję Europejską, analizy udzielonego wsparcia dokonywane są z wyłączeniem sektora transportu.

Najwięcej dali marszałkowie

Kwotowo największej pomocy w ub. roku udzielili marszałkowie województw - było to 3,48 mld zł, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w roku 2008. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił pomocy w wysokości 2,7 mld zł, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 2,38 mld zł. Wsparcie udzielone przez prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyło się prawie 50-krotnie - z prawie 16 mln zł w 2008 roku do ponad 765 mln zł w 2009.

Chołubimy molochy

UOKiK wykazał w raporcie, że udział pomocy przekazywanej dużym przedsiębiorstwom wzrastał w ostatnich latach z 44 proc. ogólnej kwoty pomocy publicznej w 2007 roku, przez 50,9 proc. w 2008 r. do 53,9 proc. w 2009 roku.

"Cieszy jednak fakt, że z największego wsparcia skorzystały przedsiębiorstwa prywatne - 73,9 proc. ogólnej kwoty pomocy - to zarazem wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego otrzymały w sumie tylko 3,4 proc. ogólnej wartości pomocy publicznej (zestawienie z wyłączeniem pomocy w transporcie). Jest to dobra tendencja, ponieważ podmioty prywatne zapewniają lepsze wykorzystanie środków" - napisano w komunikacie.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24