Najnowsze

Kompania Węglowa ponownie wypuści obligacje. Czy to uratuje ją przed widmem bankructwa?

Najnowsze

TVN24Kompania Węglowa walczy z zadłużeniem

Weszło w życie porozumienie Kompanii Węglowej z bankami w sprawie emisji obligacji nowej serii. Według prezesa spółki Mirosława Tarasa oddala to ryzyko upadłości.

Porozumienie przewiduje emisję nowych obligacji w dwóch nieodnawialnych subtranszach z terminami wykupu 30 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2018 r. Łączna wartość programu emisji nowych obligacji pozostaje na poziomie 1,23 mld zł – niezmienionym wobec umowy emisyjnej z 18 października ub. roku. Również zgodnie z zapisami tamtej umowy termin ostatecznej spłaty wyznaczony był na czerwiec 2018 r.
- Teraz musimy zrobić wszystko, by zarobić pieniądze na wykup wyemitowanych obligacji. Doraźnie skupiamy się na uruchamianiu prostych rezerw optymalizujących koszty działalności spółki – renegocjacji kontraktów z kontrahentami, poprawy efektywności spółek zależnych - wskazał prezes Kompanii Węglowej.

Niezagrożone wypłaty wynagrodzeń w lipcu

Według wcześniejszych informacji w skład konsorcjum obligatariuszy wchodzą: Bank Zachodni WBK SA, Alior Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, BNP Paribas Polska SA oraz Węglokoks.

3 lipca Kompania podpisała z obligatariuszami porozumienie wstępne w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia. Prezes KW akcentował wówczas, że w jego efekcie Kompania oddala ryzyko upadłości oraz w drugiej połowie lipca może liczyć na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą płynność finansową firmy. Jak wyjaśniał na początku lipca prezes, oznacza to brak zagrożeń dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, dostęp do środków ze sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice oraz zwolnienie zwałów z zastawów bankowych. Daje też Kompanii czas na wdrożenie niezbędnego programu naprawczego.

Dzisiaj Taras wskazał, że wciąż trwają prace nad założeniami programu "mającego zwiększyć efektywność i wydajność wszystkich oddziałów KW" (takim oddziałami są m.in. poszczególne kopalnie). Według zarządu KW zespoły, z udziałem m.in. przedstawicieli związków, „wypracowują jak najmniej dotkliwe społecznie rozwiązania naprawcze dla firmy, które mają dostosować ją do realiów rynkowych”.

Przywrócenie płynności finansowej spółki

W ostatnim czasie władze Kompanii informowały już o pierwszych działaniach mających poprawiać efektywność firmy i jej spółek. Wśród nich znalazły się zmniejszenie składów rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych oraz obniżenie wynagrodzenia członków rad. Inny przykład to plany eksmisji najbardziej zatwardziałych dłużników z należących do KW mieszkań (wraz z programem umorzenia odsetek dla deklarujących spłatę należności). Kompania stanęła w tym roku przed widmem bankructwa. W 2013 r., przede wszystkim z powodu spadku cen węgla, zanotowała prawie 700 mln zł straty netto. W 2012 r. miała 120 mln zł zysku netto, w 2011 r. – prawie 555 mln zł.

Podniesienie wydajności

Zarząd przekonuje, że stara się przywrócić płynność finansową spółki i wprowadzić ją na ścieżkę rozwoju. Według wcześniejszych zapowiedzi niezależnie od doraźnych działań ratunkowych, do końca lipca ma przedstawić resortowi gospodarki szeroki program naprawczy. Jego istota ma polegać na ograniczeniu wydobycia w kopalniach o niskiej wydajności i podnoszeniu wydajności w tych, które mają szanse generować wysokie zyski. Zarząd nie przewiduje zwolnień grupowych, ale redukcja zatrudnienia jest konieczna. W latach 2015-2020 w naturalny sposób z KW ma odejść 15-18 tys. osób. Konieczne będą też dodatkowe dobrowolne odejścia kilku tysięcy osób. KW to największy producent węgla kamiennego w UE. Zatrudnia ok. 54 tys. osób

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości