Komorowski: Europa powinna wrócić do przemysłu

Najnowsze

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że odejście Europy od przemysłu było błędem

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że odejście Europy od przemysłu było błędem, który powinno się naprawić. Reindustrializacja oparta na konkurencyjności cen energii i rozwoju nowoczesnych technologii jest szansą na dynamiczny wzrost - ocenił.Ważny rynek pracy

Komorowski przypomniał, że produkcja przemysłowa jest ważna nie tylko z perspektywy innowacyjności i eksportu, lecz także rynku pracy. - Przemysł to stabilniejsze miejsca pracy. W Polsce praca w przemyśle jest lepiej płatna - dodał.

Podkreślił też, że nowoczesny przemysł to konkurencyjność oparta na innowacji. W tym kontekście zwrócił uwagę na rolę małych i średnich przedsiębiorstw. - Do tego potrzebne są otwarte, elastyczne uczelnie, gdyż tylko takie mogą być innowacyjne i mogą być centrami lokalnych ekosystemów, gdzie kiełkować będą start-upy na wzór takich firm jak Google - dodał.

Po pierwsze konkurencyjność

Według prezydenta na szczeblu europejskim musimy usuwać bariery rozwoju wspólnego rynku, który jest podstawą konkurencyjności w Europie. Komorowski uważa, że jeśli gospodarki narodowe nie są w stanie wydostać się z niskiego poziomu wzrostu bądź recesji, to cała Europa powinna współpracować na poziomie unijnym, by dać impuls rozwojowy.

Ważne jest też - w ocenie Komorowskiego - zapewnienie równości szans i traktowania firm na europejskim rynku. - Tylko w ten sposób stworzymy silny, konkurencyjny globalnie sektor przemysłowy - dowodzi prezydent. W skali globalnej powinniśmy rozszerzać wolny handel - negocjowana właśnie umowa UE z USA o wolnym handlu i inwestycjach jest szansą na zwiększenie konkurencyjności transatlantyckiej gospodarki.

Ekologia nie może być przeszkodą

Podkreślił, że ważnym elementem podwyższającym konkurencyjność są ceny energii. - Ambicje klimatyczno-energetyczne Europy nie mogą stać się jej problemem zagrażającym konkurencyjności polskiej i unijnej gospodarki - zaznaczył.

Na rzecz powrotu do przemysłu mógłby - zdaniem Komorowskiego - działać Trójkąt Weimarski. - Gospodarki Polski, Niemiec i Francji stanowią prawie 40 proc. PKB Unii Europejskiej. Współdziałanie tych trzech państw w zakresie polityki przemysłowej może być nową, cenną odsłoną współpracy i dowodem na to, że trójkąt nie tylko jest abstrakcyjną figurą polityczną, lecz także przekłada się na realne inicjatywy gospodarcze - napisał prezydent.

Podkreślił też, że od 25 lat Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie. - Ten sukces opierał się na reformach tworzących warunki dla rozwoju biznesu. Produkcja przemysłowa w Polsce w trakcie europejskiego kryzysu, tj. od września 2008 r. do września 2013 r. wzrosła o ponad 20 proc., m.in. dzięki przemysłowi meblarskiemu, motoryzacyjnemu, wydobywczemu, chemicznemu. Był to wzrost najszybszy w UE, jednak mamy aspiracje i realne szanse, aby rozwijać się jeszcze szybciej - zapewnił.

Ocenił, że konieczna jest całościowa wizja rozwoju europejskiej gospodarki, która może się opierać na wizji rozwoju europejskiego przemysłu. "Reindustrializacja oparta na konkurencyjności cen energii i rozwoju nowoczesnych technologii jest szansą dla powrotu Europy na ścieżkę dynamicznego wzrostu" - podsumował prezydent.

Autor: //gry / Źródło: PAP