Kolejne obniżki stóp prawdopodobne

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESSławomir Skzypek: Następne obniżki stóp są prawdopodobne

- Jesteśmy nadal w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, dlatego następne obniżki stóp są prawdopodobne - poinformował szef NBP Sławomir Skzypek. Środową obniżkę Rada Polityki Pieniężnej uzasadnia prawdopodobieństwem spadku inflacji.

Skrzypek przypomniał, że RPP nadal jest przekonana o konieczności wejścia do ERM2 w najbliższym możliwym terminie. - Najpierw jednak UE musi zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu - zaznaczył prezes NBP.

Inflacja prawdopodobnie spadnie

Według Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie obniży się. Chociaż - jak zaznaczono - nadal będzie się kształtować na podwyższonym poziomie głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny wskaźnik cen żywności oraz cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii.

W kierunku wzrostu inflacji może oddziaływać obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen ropy naftowej. "Jednak w średnim okresie dalszy spadek presji popytowej powinien prowadzić do spadku inflacji" - napisano w komunikacie RPP. Rada ocenia, że dotychczasowe decyzje pomogą powrócić gospodarkę na ścieżkę potencjalnego wzrostu.

"Czynnikiem podwyższającym inflację pozostaje także wzrost cen części towarów i usług związany z deprecjacją kursu złotego, choć skala tego wzrostu w maju była mniejsza niż w poprzednich miesiącach. W tym samym kierunku oddziałuje również inercyjny charakter procesów inflacyjnych, o czym świadczy m.in. relatywnie wysoki poziom inflacji bazowej" - napisano.

Słaba aktywność gospodarcza

Jednocześnie RPP ocenia, że aktywność gospodarcza w II kwartale pozostaje słaba. Świadczy o tym spadek produkcji przemysłowej oraz obniżenie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej. "Jednocześnie część wskaźników gospodarczych okazała się lepsza od oczekiwań, pewnej poprawie uległy także nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, choć nadal kształtują się one na niskim poziomie" - napisano.

Rada podkreśla też, że wciąż pogarszała się sytuacja na rynku pracy, a jednocześnie następował wzrost bezrobocia. Towarzyszyło temu "znaczące obniżenie dynamiki nominalnych i realnych wynagrodzeń". Nie bez wpływu na ograniczenie wzrostu gospodarczego pozostaje też wyhamowanie akcji kredytowej - ocenia RPP.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych, główna stopa NBP wyniesie nie mniej niż 3,50 proc. - podała RPP w środę w komunikacie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES