Kolejne dzieci bez ulgi

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą być pozbawieni prawa do ulgi rodzinnej

Albo ulga rodzinna albo dodatek pielęgnacyjny. "Gazeta Prawna" alarmuje, że zamiana zasiłku pielęgnacyjnego na dodatek pielęgnacyjny oznacza utratę prawa do ulgi prorodzinnej. Eksperci przekonują: przepisy niesłusznie różnicują sytuację rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Wprawdzie zgodnie z przepisami z ulgi rodzinnej mogą korzystać rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek dziecka), to jednak zasiłek ten nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Często zdarza się, że pełnoletnie niepełnosprawne dziecko po śmierci jednego z rodziców zyskuje uprawnienie do renty rodzinnej. Wówczas w miejsce dotychczasowego zasiłku pielęgnacyjnego zaczyna otrzymywać dodatek pielęgnacyjny przyznany do renty. Obligatoryjna zamiana świadczeń powoduje jednak, że nie są spełnione warunki konieczne do skorzystania z ulgi w PIT. To samo dotyczy wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnego rodzica, gdyż również w tym przypadku ustawowe wymogi są identyczne.

Ustawodawca nie przewidując konsekwencji zmiany świadczeń, istotnie zróżnicował sytuację prawnopodatkową rodzica niepełnosprawnego dziecka Ustawodawca nie przewidując konsekwencji zmiany świadczeń, istotnie zróżnicował sytuację prawnopodatkową rodzica niepełnosprawnego dziecka

A chodzi o niebagatelną kwotę. Zgodnie z nowelą ustawy o podatku PIT, osoby mające dzieci będą mogły odliczyć od podatku 1.145 zł na każde z nich.

Ulga rodzinna nie dla wszystkich

Zdaniem ekspertów przepisy nie są sprawiedliwe. - Ustawodawca nie przewidując konsekwencji zmiany świadczeń, istotnie zróżnicował sytuację prawnopodatkową rodzica niepełnosprawnego dziecka - mówi dziennikowi dr Krzysztof Biernacki z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tymczasem zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami podobnymi ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłaca opieka społeczna, a dodatek, jako dodatek do renty, wypłacany jest przez ZUS.

To nie jedyny przykład wykluczenia jakiejś grupy osób z możliwości odliczenia ulgi rodzinnej. Poprzedni Sejm przy uchwalaniu ulgi prorodzinnej zapomniał o rodzinach zastępczych. - Ulga podatkowa na dzieci nie przysługuje rodzicom zastępczym - pisała ”Gazeta Wyborcza”.

Komu zasiłek? Komu dodatek?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

- o znacznym stopniu niepełnosprawności

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie uprawnionej do renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeśli uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 163,15 zł

mpj/iga

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24