Kogo cenią inwestorzy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBCAnna Krajewska z NBS Communications o badaniu WarsawScan 2011

PKN Orlen spółką prowadzącą najlepszą politykę informacyjną w Polsce - wynika z badania WarsawScan. Wśród spółek zagranicznych notowanych na GPW wyróżniony zostal Kernel. a analizy Domu Inwestycyjnego BRE Banku wygrały z konkurencją według analityków i zarządzających funduszami. Wśród stacji telewizyjnych bezkonkurencyjna okazała się TVN CNBC.

Agencja NBS Communications przygotowała kolejny raport WarsawScan 2011 poświęcony relacjom inwestorskim w spółkach giełdowych.

Dobra informacja zwiększa wartość spółki

Ponad połowa uczestników badania uważa, że przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i odpowiednie komunikowanie z inwestorami mogą zwiększyć wycenę spółki nawet o ponad 10 procent.

Wśród czynników decydujących o ocenie prowadzonych przez giełdowe firmy relacji inwestorskich, za najważniejsze uznane zostały komunikacja w sytuacjach kryzysowych i okresach dekoniunktury (waga 4,5 w skali od 1 do 5). Na kolejnych miejscach znalazły się poszerzone komentarze w sprawozdaniach finansowych oraz zapewnienie równego dostępu do informacji (po 4,5 punktów).

Kto o sobie informuje najlepiej?

W rankingu oceniającym jakość polityki informacyjnej i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego wśród 60 spółek o największym udziale w obrotach giełdy w 2010 r. wygrał PKN Orlen. W pierwszej trójce znaleźli się również KGHM i Bogdanka. Z grona 27 spółek zagranicznych najlepiej oceniony został Kernel, a tuż za nim Cinema City International (kolejne spółki otrzymały znacząco mniej wskazań).

PKN Orlen został uznany również za spółkę o najlepszej stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim. Drugą wysoko ocenioną stroną jest serwis BRE Banku.

Źródła informacji dla inwestorów

W badaniu WarsawScan 2011 ocenie poddana została również jakość analiz sporządzanych przez domy i biura maklerskie. Zdecydowanie najwyższe noty, trzeci rok z rzędu, uzyskał Dom Inwestycyjny BRE Banku. Na kolejnych dwóch miejscach ex equo znaleźli się Dom Maklerski BZ WBK oraz Ipopema Securities.

Trzy najważniejsze w opinii inwestorów źródła informacji to indywidualne spotkania z przedstawicielami spółki, wewnętrzne analizy i badania poszczególnych funduszy oraz raporty bieżące i okresowe spółek (po 4,6 na 5 pkt.).

Najmniejsze znaczenie dla inwestorów miały informacje zaczerpnięte z blogów i internetowych forów dyskusyjnych, a także z reklamy (odpowiednio 1,7 oraz 1,6 pkt.).

Wszyscy ankietowani inwestorzy i analitycy zadeklarowali, że regularnie czytają "Parkiet". Wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych zdecydowanie wyróżnione zostały kanały Grupy TVN, na czele z TVN CNBC (zdecydowanie najwięcej wskazań). Najchętniej słuchanymi rozgłośniami radiowymi są Trójka, Radio PiN oraz RMF FM.

Badania zostały zrealizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia (partner badania) metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach 1 - 11 marca 2011 r. W WarsawScan 2011 wzięło udział 69 analityków i zarządzających aktywami reprezentujących krajowe domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje zarządzające aktywami. Badaniem objęte zostało 60 spółek o największym udziale w obrotach GPW w roku 2010 r., a także rosnąca grupa firm zagranicznych, notowanych na warszawskim parkiecie.

Źródło: TVN CNBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC