Najnowsze

KNF: Zadyszka SKOK-ów, gorsze wyniki banków

Najnowsze

TVN 24Gorsza sytuacja w SKOK-ach

Sytuacja w SKOK-ach uległa pogorszeniu, instytucje mają ujemny kapitał w wysokości 30 mln zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego. Z kolei trudne uwarunkowania zewnętrzne oraz szybko malejące stopy procentowe przełożyły się na pogorszenie wyników finansowych większości banków - wynika z raportu Komisji.

Z informacji zamieszczonej na stronie KNF wynika, że sytuacja sektora SKOK-ów uległa pogorszeniu głównie w wyniku urealnienia wartości aktywów oraz rozliczenia w czasie przychodów w zakresie opłat i prowizji od należności. Baza kapitałowa sektora SKOK zmniejszyła się wskutek odnotowanych w roku bieżącym strat - podała Komisja. Fundusze własne sektora obliczone zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na koniec I kwartału br. wynosiły minus 30 mln zł, natomiast fundusze własne liczone według metodyki Kasy Krajowej wynosiły 201 mln zł - poinformował KNF. Zgodnie z raportem Kasy wykazały stratę za I kwartał 2013 r. w wysokości 113 mln zł.

Powolny rozwój SKOK-ów

Wzrosło tempo rozwoju działalności kas, na co wpłynął wzrost wartości depozytów o 9 proc., rozwój akcji kredytowej jest jednak wolniejszy. Wynika ze stagnacji udzielania kredytów gospodarstwom domowym, które są głównymi klientami kas. "Rozwój działalności depozytowej oraz aktywów sektora, przy spadku wartości funduszy własnych zwiększa ryzyko działalności kas. Fundusze własne są nieadekwatne do skali prowadzonej przez kasy działalności" - czytamy w raporcie KNF.

Całkowite odmienne zdanie w sprawie przyczyn złej kondycji ma Krajowa SKOK. Jej zdaniem wyniki kas zaniża rozporządzenie ministra finansów ze stycznia 2013 roku, dotyczące m.in. metodologii tworzenia odpisów na kredyty przeterminowane. W oficjalnym komunikacie Krajowa SKOK przypomina, że to roporządzenie zostało zaskarzone do Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodaje "od chwili przejęcia państwowego nadzoru nad SKOK, czyli od 27 października 2012 r., wyniki kas, wykazywane w raportach KNF są coraz gorsze".

Mniejsze zyski przez spadające stopy

KNF poinformowała też o pogorszeniu wyników finansowych większości banków. Wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale 2013 r. wyniósł 4 088 mln zł i był o 127 mln zł, tj. o 3 proc. niższy niż w I kwartale 2012 r.; spadek wyników wystąpił w 518 podmiotach, które skupiały 63,8 proc. aktywów sektora; 11 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 24 mln zł.

Główna przyczyną spadku przychodów była redukcja oprocentowania kredytów wynikająca z niższych stóp procentowych. W zeszłym roku główna stopa NBP wynosiła ponad 4 proc. Dziś jest to już 2,5 proc. W I kwartale 2013 r. akcja kredytowa uległa stagnacji - wartość kredytów ogółem wzrosła o 11,3 mld zł, tj.1,2 proc. Zrealizowany w pierwszych trzech miesiącach tego roku przyrost kredytów mieszkaniowych był najniższy na przestrzeni ostatnich lat (wzrost o 4,6 mld zł, tj. 1,4 proc.). Komisja przewiduje, że w kolejnych okresach należy liczyć się z utrzymaniem negatywnej presji na wyniki finansowe banków. Ma to związek z utrzymującym się silnym osłabieniem tempa wzrostu gospodarki, co może skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, jak też zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe.

Autor: rf / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości