KNF wpuścił PZU na giełdę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPZU i tak zadebiutuje?

- Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - poinformowała KNF we wtorek w komunikacie. Debiut ubezpieczyciela na giełdzie planowany jest na połowę maja 2010 roku.

Opinia publiczna pozna treść projektu emisyjnego 16 kwietnia.

W swoim komunikacie KNF napisała, że "jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B."

"Prospekt obejmuje papiery wartościowe serii A i B w liczbie 86 mln 352 tys. 300, ale oferta publiczna ma objąć do 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B" - dodano. Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP.

Długa droga na giełdę

Skarb Państwa ma 55 proc. akcji PZU, a Eureko 32 proc., jednak w efekcie zawartej na początku października ub.r. ugody między MSP a Eureko, Skarb odzyskał kontrolę nad spółką i zobowiązał się do wypłaty holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł, z czego 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Dodatkowo 1,224 mld zł trafi do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, wniesionych przez SP do spółki Kappa.

Na początku grudnia ub.r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU upoważniło zarząd do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spółki do wejścia na giełdę do końca 2012 roku. Na początku kwietnia b.r. Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17 proc. akcji spółki. Skarb Państwa nie wyklucza sprzedaży dodatkowo do 5 proc. swoich akcji. Cena jednej wyniesie najprawdopodobniej ok 320 zł. Akcje będą mogli też nabyć inwestorzy indywidualni, jednak nie więcej niż 30 papierów na osobę. Przy takim scenariuszu ok 300 tys. osób będzie mogło je nabyć.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.

Źródło: TVN CNBC Biznes, "Puls Biznesu"

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES