KNF rekomenduje niektórym bankom dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej

Najnowsze

TVN24Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych - jej dalsze wzmocnienie. Sytuacja banków pozostaje dobra i stabilna - napisano w raporcie "Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

"Pomimo dobrej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie. Wynika to z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków, jak też niepewności co do przyszłego rozwoju koniunktury gospodarczej i źródeł potencjalnego ryzyka znajdujących się w otoczeniu polskiej gospodarki" - napisano w raporcie.

"Banki muszą też się liczyć z możliwością występowania nieoczekiwanych zaburzeń w funkcjonowaniu rynków finansowych, jak też być zdolne do absorbcji negatywnych skutków wynikających z materializacji nieoczekiwanego wcześniej ryzyka" - dodano.

Ryzyko uległo obniżeniu

KNF podtrzymuje, że ryzyko działalności banków uległo obniżeniu, choć nadal pozostaje na podwyższonym poziomie.

"Wyraźne ożywienie polskiej gospodarki przekłada się na poprawę warunków działania sektora bankowego, co w połączeniu z dobrą sytuacją finansową sektora bankowego oraz wzrostem zdolności banków do absorbowania strat, powoduje ograniczenie ryzyka działalności banków" - napisano w raporcie.

Tempo wzrostu słabnie

"Z drugiej strony, należy mieć na uwadze, że tempo wzrostu gospodarki pozostaje słabsze niż w latach boomu minionej dekady. Ponadto prognozy wzrostu obarczone są niepewnością (...) W kontekście ryzyka, należy mieć też na uwadze pozwy składane przez część kredytobiorców mających kredyty mieszkaniowe wyrażone we franku szwajcarskim" - dodano.

Urząd ocenia, że obserwowane w ostatnim czasie przyspieszenie wzrostu gospodarki wraz z dokonanym dostosowaniem banków do środowiska niskich stóp procentowych oraz zmian regulacyjnych, powinno sprzyjać stabilizacji lub dalszej poprawie wyników banków.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24