Najnowsze

KNF krytycznie o zakazie reklam OFE. "Trudno dostrzec wartości, które by to uzasadniały"

Najnowsze

Zakaz reklam OFE? KNF jest krytyczna wobec takiego pomysłu

Komisja Nadzoru Finansowego podważa zasadność wprowadzenia zakazu reklam OFE - dowiedziała się TVN CNBC. W opinii do rządowego Projektu ustawy o zmianie systemu emerytalnego KNF podkreśla, że "trudno dostrzec wartości", które "uzasadniałyby wprowadzenie zakazu reklamowego".

Jak dowiedziała się TVN CNBC, KNF w swojej opinii napisała: "Trudno jest dostrzec na gruncie rozważanego problemu na tyle istotne wartości (…) które uzasadniałyby wprowadzenie zakazu reklamowego adresowanego do reklam funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych".

Zakaz i kara

Jak pisaliśmy, w projekcie ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym, który został opublikowany na początku października, przeczytać można o zakazie "prowadzenia działalności polegającej na publikacji i emisji reklam dotyczących otwartych funduszy".

Za złamanie zakazu reklamy OFE ustawa przewiduje wysokie kary. "Zakazane jest prowadzenie działalności polegającej na publikacji i emisji reklam dotyczących otwartych funduszy. Kto, wbrew zakazowi (...) publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje reklamowe o otwartym funduszu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2" - czytamy w projekcie.

Inne propozycje

Projekt przewiduje ponadto, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Fundusze będą miały zakaz inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez Skarb Państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje, limit ma obowiązywać przez dwa lata. Od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna.

Zaproponowano też rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS, który to ma wypłacać emerytury, będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu ubezpieczonego na emeryturę. Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę. Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc).

Autor: mn//gak / Źródło: TVN CNBC, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości