Kiedy rząd obniży progi ostrożnościowe? Resort finansów ponagla

Najnowsze

PAPRząd zajmie się progami ostrożnościowymi

Ministerstwo Finansów chce, by rząd rozpatrzył projekt ustawy obniżającej progi ostrożnościowe na posiedzeniu, które odbędzie się 25 lutego - wynika z pisma wiceministra finansów Janusza Cichonia skierowanego do sekretarza Rady Ministrów.

Resort finansów planuje wprowadzić w ustawie o finansach publicznych zmiany, których zadaniem jest obniżenie progów ostrożnościowych (czyli relacji długu do PKB) o 7 pkt proc. Propozycja związana jest ze zmianami w systemie emerytalnym.

Oznacza, że pierwszy próg ostrożnościowy będzie po zmianach wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi próg spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie). Podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów, które odbyło się 6-go lutego, szef resortu finansów Mateusz Szczurek poinformował, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy zakładającej obniżenie progów.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP