Kiedy ruszy lokomotywa?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Firmy obawiają się, że w III kwartale koniunktura będzie gorsza

Sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się w II kwartale, ale w trzecim nie należy spodziewać się równie silnego wzrostu - wynika z najnowszych badań koniunktury przeprowadzonych przez NBP. Firmy nie maja pewności, czy faktycznie koniunktura już wróciła, i choć maja pieniądze, boja się inwestować.

"Sytuacja sektora przedsiębiorstw w drugim kwartale br. poprawiła się, co było głównie związane z wyraźnym wzrostem popytu. W ocenie przedsiębiorstw, nie należy jednak oczekiwać równie silnego wzrostu w trzecim kwartale. Utrzymuje się niska aktywność inwestycyjna" - napisano w raporcie.

Są pieniądze, nie ma inwestycji

Nadal dla firm największym problemem jest niepewność, co będzie dalej. Dlatego firmy wstrzymują inwestycje.

"Niepewność oczekiwanych zmian koniunktury sprawia, że wiele przedsiębiorstw wciąż wstrzymuje się z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, mimo braku poważniejszych barier w finansowaniu projektów inwestycyjnych, zwłaszcza ze środków własnych" - napisano w raporcie.

Coraz większy popyt

Z badań NBP wynika, że w drugim kwartale przedsiębiorstwa odczuły wyraźne złagodzenie trudności ze znalezieniem odbiorców na swoje produkty oraz odnotowały wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych.

"Skala wzrostu była przy tym znacząca, a złagodzenie bariery popytowej zaobserwowano w większości branż i klas, w tym zarówno w grupie eksporterów, jak i wśród przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty wyłącznie na rynku krajowym. Bariera popytu pozostała jednak najważniejszym problemem sektora przedsiębiorstw, a stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, zwłaszcza na tle innych krajów UE, wydaje się wciąż relatywnie niski" - napisano.

Trzeci kwartał będzie gorszy

NBP pisze, że w trzecim kwartale przedsiębiorstwa spodziewają się spadku tempa odbudowy popytu i w efekcie można również oczekiwać nieco niższej dynamiki produkcji niż w drugim kwartale.

"Może być to związane z obawami co do skutków powodzi - co czwarta firma w próbie liczy się ze spadkiem sprzedaży z tej przyczyny. Jednocześnie przedsiębiorstwa nie przewidują znaczącego przyspieszenie tempa poprawy sytuacji w kraju. Sytuacja bieżąca jest wprawdzie oceniana relatywnie dobrze, ale jej dalszej poprawy w ciągu następnych 12 miesięcy spodziewa się tylko co piąte przedsiębiorstwo" - napisano.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24