KE o Polsce: kraj ambitnych reform

Najnowsze

ShutterstockKE: Polska przewodzi w reformach poprawiających zatrudnienie

Polska została wskazana przez Komisję Europejską, jako kraj, który przeprowadził reformy strukturalne wpływające na poprawę pracy i wzrost zatrudnienia. Chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do zawodów regulowanych, czy też przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego.

Komisja Europejska zaprezentowała w piątek roczną analizę wzrostu gospodarczego, która dotyczy m.in. rynku pracy, zatrudnienia i kwestii związanych z bezrobociem w UE.

Kraj od ambitnych reform

W dokumencie wskazano m.in. na Polskę jako kraj, który zainicjował "ambitne reformy" ułatwiające dostęp do zawodów regulowanych. 50 zawodów - w tym prawników, notariuszy, agentów nieruchomości i taksówkarzy - zostało zliberalizowanych w pierwszej fali reform w 2013 roku. Kolejne 91 zawodów zostało uwolnionych przez Sejm w kwietniu 2014 roku, a deregulacja dotycząca 101 następnych planowana jest na początku 2015. Polska znalazła się też wśród krajów, które podjęły działania uelastyczniające przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. Oprócz Polski zrobiła to też Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy i Finlandia. KE zauważyła także, że w Polsce w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, od maja br. wprowadzono dotację do telepracy, która jest przeznaczana na zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub tych, którzy zrezygnowali z pracy w celu opieki nad dziećmi.

Problem ubóstwa nadal aktualny

Unijna komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen doceniła na piątkowej konferencji prasowej fakt, że wiele państw UE wprowadziło w ostatnim czasie reformy przyczyniające się do poprawy rynku pracy. Jednak - jak podkreśliła - bezrobocie w 28 krajach członkowskich jest wciąż duże i wymaga dalszych działań zmierzających do jego zmniejszenia. W UE 24,6 mln ludzi pozostaje bez pracy. Z analizy KE wynika, że w latach 2010 i 2013 stopa bezrobocia długoterminowego w krajach unijnych wzrosła od 3,9 proc. do 5,1 proc. A bezrobocie wśród młodych ludzi we wrześniu tego roku wynosiło 21,6 proc. - Musimy zmienić trend, żeby osiągnąć 75 proc. zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet w wieku 20-64 lat w ramach strategii Europa 2020 - zaznaczyła komisarz. Dodała, że wciąż występuje problem ubóstwa, które wzrasta w wielu państwach, a szczególnie dotknięte są nim dzieci. KE podkreśla w raporcie, że małe i średnie przedsiębiorstwa są tradycyjnie postrzegane jako motor wzrostu zatrudnienia. Jednak - zdaniem Komisji - trzeba zachęcać państwa, aby poprzez odpowiednie regulacje poprawiały otoczenie biznesowe dla tych przedsiębiorców. Szczególnie dotyczy to kwestii administracyjnych. Unijna komisarz podkreśliła, że wiele pozytywnych zmian zaszło w systemie kształcenia i przekwalifikowywania się dorosłych, co jest także jednym z elementów poprawy bezrobocia.

Od dziś dłuższe urlopy macierzyńskietvn24

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock