Najnowsze

Kasa Krajowa kwestionuje decyzję KNF ws. SKOK "Wspólnota"

Najnowsze

tvn24Kasa Krajowa podkreśla, że "Wspólnota" bezpośrednio przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego zaczęła generować dodatni wynik finansowy

"Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została podjęta w oparciu o błędnie ustalony stan faktyczny" - poinformował rzecznik Kasy Krajowej Andrzej Dunajski. Dzisiaj KNF zdecydowała o zawieszeniu działalności oraz wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości gdańskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wspólnota".

- Konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z sytuacji ekonomiczno–finansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich, niekorzystnych dla SKOK „Wspólnota” umów powierzających istotne obszary działalności SKOK „Wspólnota” podmiotom zewnętrznym - poinformował KNF.

Zdaniem KNF umowy były zawarte w sposób, który w praktyce ograniczał możliwość ich zmiany działaniami SKOK „Wspólnota”. Na ich zmianę lub przedterminowe rozwiązanie KNF nie uzyskał zgody pozostałych stron umów.

Będzie skarga

Według Kasy Krajowej, która nadzoruje wszystkie SKOK-i decyzja ta podjęta została w oparciu o błędnie ustalony stan faktyczny, gdyż istniała możliwość sanacji Kasy przez same spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasa poinformowała, że zaskarży tę decyzję.

Kasa Krajowa podkreśla, że "Wspólnota" bezpośrednio przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Zamierzała także połączyć się z Kasą Stefczyka, jednak po ustanowieniu zarządcy komisarycznego działania te zostały zaprzepaszczone.

"W związku z biernością zarządcy komisarycznego, który przejął wszystkie kompetencje organów Kasy poza prawem zmiany statutu, Komisja Nadzoru Finansowego nie wydała zgody na połączenie kas. W związku z tym Kasa Stefczyka gotowa była na przejęcie Kasy Wspólnota" - czytamy w komunikacie Kasy Krajowej.

Bez programu naprawczego

Kasa zaznacza, że mimo niezakończenia tego postępowania, KNF podjęła decyzję o zawieszeniu działalności "Wspólnoty".

"Kasa Krajowa pragnie podkreślić, że decyzja o przejęciu kasy przez inną kasę może zostać podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli w wyniku przejęcia wyrażony procentowo stosunek funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej po przejęciu kasy nie obniży się poniżej poziomu 1 proc. - głosi komunikat.

"Podkreślić należy, że zarządca komisaryczny nie opracował programu postępowania naprawczego, do czego go zobowiązała Komisja Nadzoru Finansowego, nie podpisał sprawozdania finansowego za 2013 r., co uniemożliwiło wydania opinii o tym sprawozdaniu przez biegłego rewidenta i uniemożliwiło podjęcie przez Kasę Krajową pozytywnej decyzji o kolejnej pomocy stabilizacyjnej Kasie Wspólnota" - dodano.

Obciążenie BFG

Kasa Krajowa zwraca również uwagę na fakt, że jednym ze skutków decyzji KNF będzie obciążenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wypłatami z tytułu gwarancji depozytów, czego w opinii Kasy Krajowej można było uniknąć. "Niepokój i zdziwienie budzi również fakt, że komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego w związku z decyzją dotyczącą SKOK-u Wspólnota, nie wskazują - tak, jak praktykowane jest to w zamieszczanych na stronie KNF innych komunikatach - osób, które podjęły taką decyzję ani daty podjęcia tej decyzji" - czytamy w komunikacie.

Autor: ToL//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości