Najnowsze

Kara za pogróżki

Najnowsze

 
TVN24UOKiK nie pierwszy raz nałożył już karę na firmę windykacyjną

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował we wtorek o nałożeniu 220 tys. zł kary na spółkę, która wywierała - zdaniem Urzędu - niedopuszczalną presję na dłużników, kierując do nich wprowadzające w błąd pisma.

Chodzi o warszawską spółkę Intrum Justitia, prowadzącą windykację wierzytelności na zlecenie innych przedsiębiorców lub w swoim imieniu. Prezes UOKiK nałożyła na nią 221.272 zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja nie jest prawomocna - można się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak i czym grozili

Urząd wszczął postępowanie po otrzymaniu informacji od konsumentów. Jak ustalił, treść pism kierowanych do dłużników mogła wywołać błędne przekonanie, że pracownicy spółki dysponują możliwością użycia środków przymusu, a działania będą prowadzone nawet wobec sprzeciwu dłużnika. Mogło to budzić niepokój i lęk, a wywoływanie błędnego przekonania konsumentów co do uprawnień pracowników windykatora jest - zdaniem UOKiK - bezprawne.

Zakwestionowano także wysyłanie do dłużników wezwań do osobistego stawienia się pod podanym w piśmie adresem bez poinformowania o podstawie wezwania.

"Ponadto w listach windykator nie podawał również ani swojej nazwy, ani wierzyciela na rzecz którego dokonywał czynności windykacyjnych. Listy zawierały natomiast informacje o nadaniu sprawie trybu przedsądowego" - brzmi komunikat UOKiK.

Windykatorzy pod lupą

"Wysyłając wprowadzające w błąd listy, Intrum Justitia narażała konsumentów na nieuzasadnione koszty dojazdów do wyznaczonego miejsca czy choćby rozmów telefonicznych w celu wyjaśnienia sytuacji" - głosi komunikat Urzędu.

Urząd podkreślił też, że spółka zaprzestała stosowania niedozwolonych praktyk jeszcze przed zakończeniem postępowania, co potraktowano jako okoliczność łagodzącą.

UOKiK przypomniał, że przed rokiem prezes Urzędu nałożyła już blisko 200 tys. zł kary na inną spółkę windykacyjną, a w toku są inne postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, dotyczące windykacji długów.

Jak się bronić

Urząd przytoczył najnowszy raport Biura Informacji Gospodarczej, z którego wynika, że w sierpniu 2010 roku było w Polsce prawie 2 miliony osób zalegających ze spłatą długów - o blisko pół miliona więcej niż rok wcześniej.

UOKiK przypomina, że w razie zastrzeżeń do postępowania w związku z windykacją wierzytelności konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 800 008.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości