Kara dla TP SA za głuche telefony alarmowe

Najnowsze

Aktualizacja:
Kolejna kara UKE dla TP SA - tym razem za zaniedbania

UKE nałożył na TP SA dwa mln zł kary za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia abonentom bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

Każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić tzw. użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi (112, 999, 998, 997). Jednocześnie jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

W nocy 26 marca 2007 roku firma zewnętrzna przez kilka godzin dokonywała poprawek w oprogramowaniu centrali telefonicznej CZ1 w Białymstoku, do której dołączone są Państwowa Straż Pożarna Pogotowie Ratunkowe. W trakcie wgrywania poprawek do oprogramowania wystąpiła awaria w wyniku której nastąpiła przerwa w działaniu wszystkich połączeń telefonicznych, łącznie z numerami alarmowymi

Pomimo, że TP S.A. zakładała przerwę w działaniu centrali, nie była zapewniona łączność zastępcza umożliwiająca realizację połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy. Późniejsza kontrola UKE wykazała, że TP S.A. w Białymstoku nie posiadała żadnej procedury, z której wynikałby sposób postępowania w przypadku przewidywanych przerw w łączności telefonicznej, celem zapewnienia ponad 150 tys. użytkownikom końcowym tej centrali niezbędnych połączeń z numerami alarmowymi podczas prowadzenia prac naprawczo-serwisowych.

W tym samym czasie we wsi Rumejki w gminie Juchnowiec Kościelny niedaleko Białegostoku po północy płonęły zabudowania gospodarcze. Jednak z powodu wyłączenia przez TP S.A. centrali telefonicznej, mieszkańcy przez półtorej godziny nie mogli dodzwonić się na numery alarmowe. Zbyt późne przybycie jednostek gaśniczych spowodowało, że na miejscu pożaru zaczęły eksplodować zgromadzone w jednym z budynków zbiorniki z olejem napędowym i benzyną. W efekcie poparzeniu uległo pięć osób.

Każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi (112, 999, 998, 997). Jednocześnie jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Źródło: PAP, APTN