Kara dla RWE Polska za dawanie do podpisu umów in blanco utrzymana

Najnowsze

sxc.huUOKiK stwierdził, że RWE Polska stosowała nieuczciwą praktykę rynkową

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podzielił stanowisko UOKiK i utrzymał nałożoną na RWE Polska karę w wysokości ponad 1,9 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Urząd w toku postępowania ustalił, że sprzedawca energii elektrycznej przedkładał do podpisu nieuzupełnione w istotnej części kontrakty - tzw. in blanco.

Postępowanie UOKiK wykazało, że RWE wprowadzał konsumentów w błąd. Klient, który chciał skorzystać z oferty spółki podpisywał umowę, która nie była kompletna i dawała przedsiębiorcy możliwość uzupełnienia pustych miejsc po jej podpisaniu. Informacje o grupie taryfowej, mocy umownej, okresie rozliczeniowym, czasie obowiązywania umowy uzupełniała spółka.

Po podpisaniu kontraktu

Klient o tym, ile ostatecznie będzie płacił za prąd dowiadywał się po podpisaniu kontraktu. Tymczasem to przed jego zawarciem powinien mieć rzetelne informacje o usłudze. UOKiK za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej nałożył na RWE Polska karę finansową w wysokości 1 928 144 zł. SOKiK podzielił stanowisko urzędu i karę utrzymał. Wyrok nie jest prawomocny, firmie przysługuje apelacja.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: UOKiK

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu