Kanały TVN zwiększają oglądalność

Najnowsze

tvnRynek reklamy wyraźnie się kurczy, ale kanały Grupy TVN przyciągają coraz więcej widzów

Grupa TVN, pomimo kontynuowanej optymalizacji kosztów, jako jedyny główny nadawca zwiększyła w stosunku do poprzedniego roku swój udział w oglądalności w komercyjnej grupie docelowej. Silnie wzrosła oglądalności kanałów tematycznych. Przychody Grupy spadły rok do roku o 6 proc., ale oszczędności pokryły prawie 80 proc. ich spadku.

Przychody z reklamy w telewizji wciąż spadają. Grupa TVN uzyskała ich w pierwszy kwartale tego roku o 6 proc. mniej, niż w roku poprzednim, ale raportowany zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów i podatków (EBITDA) zwiększył się o 9 proc. i wyniósł 98 mln zł.

To zasługa jednostek stowarzyszonych: nC+ i Onet Holding, nowego właściciela Grupy Onet.pl. Oszczędności poczynione w ostatnich miesiącach zrekompensowały prawie 80 proc. spadku przychodów Grupy TVN.

Rynek reklamy się kurczy. Oszczędności poskutkowały

Przychody Grupy TVN w pierwszym kwartale spadły o 6% do 343 milionów zł, głównie w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego o 9% w efekcie zbliżonego spadku rynku spotowej reklamy telewizyjnej.

Słabe wyniki w reklamie zostały jednak częściowo zrekompensowane przez przychody ze sponsoringu i opłat za kanały tematyczne, które wzrosły odpowiednio o 16% i 2%.

Skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale obniżyła się rok do roku zaledwie o 5 milionów zł, czyli o 5%, dzięki kontynuacji działań optymalizujących koszty i wynikających z nich oszczędności na poziomie 17 milionów zł, czyli blisko 80% wpływu spadku przychodów. W efekcie marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 24,8% z 24,6% w pierwszym kwartale 2012 roku.

Raportowana EBITDA wzrosła w pierwszym kwartale o 8 milionów zł rok do roku, z dynamiką na poziomie 9%, odzwierciedlając w/w oszczędności oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, który wyniósł 13 milionów zł.

Wynik finansowy Grupy TVN określa strata 143 milionów zł w pierwszym kwartale, w porównaniu do 131 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Jest to skutkiem przede wszystkim 84 milionów zł kosztów z tytułu odsetek i niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych w wysokości 69 milionów zł.

Wynik netto w pierwszym kwartale to 46 milionów zł straty.

Grupa TVN rentowna

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN, tak skomentował te wyniki:

- Wyniki pierwszego kwartału potwierdziły zdolność Grupy TVN do zachowania rentowności, bez wpływu na jakość ramówki programowej, będącej naszym kluczowym aktywem. Zarząd podtrzymuje uprzednio podane oczekiwania co do średniego jednocyfrowego spadku rynku reklamy telewizyjnej w całym roku 2013. Spółka jest przygotowana do podjęcia dalszych potencjalnych działań optymalizacji kosztów w celu utrzymania EBITDA, w przypadku gdyby sytuacja rynkowa odbiegała od oczekiwań. Jednakże nadal efektywnie realizujemy nasze strategiczne kierunki rozwoju - umocnienie pozycji Grupy TVN jako czołowego dostawcy reklamy z silną pozycją cenową i najszybciej rozwijającej się platformy nieliniowej konsumpcji online video.

Autor: adso/jaś / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn