Już nie trzeba płacić za bilon

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Monety nie mogą być traktowane jako pieniądze gorszej kategorii zastrzegają eksperci UOKiK

Większość banków nie pobiera już dodatkowych opłat od konsumentów za wpłaty gotówkowe w bilonie na konto. To efekt kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło pobieranie przez banki dodatkowych opłat za wpłatę bilonem na konto. W opinii UOKiK, banki nie mają do tego prawa.

Jak ustalono, prowizja wynosiła od 3 do 20 zł lub minimum 0,5 proc. wpłacanej sumy. W piątkowym komunikacie Urząd wyjaśnił, że "monety są takim samym środkiem płatniczym na terenie Polski, jak banknoty i jeżeli banki nie pobierają opłat za wpłaty dokonywane w "papierowych pieniądzach", nie powinny żądać prowizji za transakcje z użyciem bilonu".

Są pierwsi ukarani

BOŚ i Fortis Bank pobierały opłaty za wpłatę gotówki w stanie nieuporządkowanym – bez posegregowania banknotów czy monet według poszczególnych nominałów, ułożenia ich w tę samą stronę, ujęcia w opaski banknotów danego nominału w ilości po 1.000 sztuk

Ostatnio prezes UOKiK wydała cztery decyzje dotyczące tej praktyki. Karą w wysokości ponad 210 tys. zł oraz nakazem zmiany takich działań ukarano Lukas Bank, który - pomimo prowadzonego postępowania - nadal pobierał prowizję za wpłaty bilonem. Bank Ochrony Środowiska, Getin Bank oraz Bank Zachodni WBK przerwały pobieranie opłat. Przeciw ING Bankowi Śląskiemu toczy się jeszcze postępowanie.

Po decyzji UOKiK pobierania opłat za wpłaty monet zaprzestał bank Pekao SA.

Opłata za bałagan

W trakcie kontroli stwierdzono także, że Bank Ochrony Środowiska oraz Fortis Bank pobierały opłaty za wpłatę gotówki w stanie nieuporządkowanym – bez posegregowania banknotów czy monet według poszczególnych nominałów, ułożenia ich w tą samą stroną, ujęcia w opaski banknotów danego nominału w liczbie po 1.000 sztuk.

Urząd podkreślił, że narusza to dobre obyczaje i jest sprzeczne z prawem bankowym. Banki nie stosują już tej praktyki. Urząd zakwestionował także pobieranie przez Bank BPH marży podczas wypłaty z konta walutowego w złotówkach, gdy w oddziale brakuje waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek. Bank zobowiązał się jednak do wycofania takich opłat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24