JSW na parkiet z opóźnieniem

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Według zmienionego kalendarza Jasrzębska Spółka Weglowa na parkiecie ma zadebiutować 6 czerwca

Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdzie nastąpi 6 lipca - zapowiedział minister skarbu Aleksander Grad w Katowicach. Pierwotnie miało to nastąpić 30 czerwca, ale procedurę opóźniły związkowe protesty i zwlekanie przez wicepremiera Waldemara Pawlaka z podpisaniem decyzji walnego zgromadzenia spółki.

Aleksander Grad powiedział też, że zakończenie budowa książki popytu oraz ustalenie ceny akcji JSW nastąpi do końca czerwca.

Grad ocenił, że sprawy podnoszone przez związki zawodowe w JSW zostały już uzgodnione i zapisane w odpowiednich dokumentach. Jego zdaniem, zbędne jest podpisywanie odrębnych porozumień w kwestiach, które są już oficjalnie zapewnione lub - zgodnie z prawem - nie leżą w związkowych kompetencjach. Zaapelował, by dla dobra firmy i jej załogi nie podejmować działań, które mogłyby zaburzyć przygotowania do giełdy lub wpłynąć na ocenę spółki przez inwestorów.

- Nie można zawierać porozumień czy umów trójstronnych w sprawach, które nie są objęte prawem związkowym bądź nie wynikają z prawa - podkreślił minister Grad. Według niego związkowe postulaty m.in. dotyczące zachowania przez Skarb Państwa władztwa korporacyjnego w JSW czy zachowania pakietu powyżej 50 proc. akcji są zapisane w stosownych dokumentach, np. statucie firmy i prospekcie emisyjnym.

Pawlak podpisał

Prospekt emisyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest w Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej 12 maja wicepremier Waldemar Pawlak podpisał uchwałę walnego zgromadzenia, dotyczącą zgody na upublicznienie spółki. Z tą decyzją wstrzymywał się, stwierdzając, że trudno wysyłać na giełdę spółkę, w której trwa konflikt z pracownikami.

Przeciwne giełdowemu debiutowi JSW od początku były związki zawodowe, w proteście organizując nawet jednodniowy strajk i grożąc kolejnymi. Obawiali się oni, że Skarb Państwa przestanie mieć dominującą rolę, domagali się też szerszego przydziału akcji pracowniczych, niż wynikałoby to z ogólnie obowiązujących przepisów. W firmie toczył się też spór o podwyżkę płac.

Po negocjacjach na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zawarte zostało porozumienie , zawierające m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Związkowcy otrzymali też projekt porozumienia dotyczącego akcji pracowniczych.

Reszty porozumień wciąż nie ma, związki grożą strajkiem

Precyzuje on m.in. kwestie przydziału akcji dla pracowników nieuprawnionych do nich na mocy ustawy. Strona społeczna wskazuje jednak, że wiele spraw związanych z akcjami pracowniczymi wymaga jeszcze ukonkretnienia i ustaleń. - Ilość akcji ma być uzależniona od stażu pracy, jednak jak dotąd nie określono grup pracowniczych - np. pracowników zatrudnionych od 3 do 5 lat, czy od 5 do 15 lat - ze wskazaniem, jaka ilość akcji będzie przysługiwać w poszczególnych grupach - wskazywał wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński.

Kolejne - trzecie - porozumienie ma dotyczyć gwarancji zachowania przez Skarb Państwa władztwa korporacyjnego w JSW i innych spółkach węglowych, w przypadku ich prywatyzacji. Resort zapewnia, że państwo zachowa ponad 50 proc. akcji JSW. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło związkom projekt zmian (głównie w statucie JSW), które zagwarantują władztwo korporacyjne państwa w firmie; związkowcy przedstawili natomiast własny projekt w tym zakresie.

Rozmowy w poniedziałek?

Kolejne rozmowy w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego mogą zostać wznowione w poniedziałek, 23 maja, nie ma jednak ostatecznej decyzji w tej sprawie.

W miniony piątek komitet protestacyjno-strajkowy w JSW zapowiedział, że jeśli do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia związane ze związkowymi postulatami, w kopalniach rozpocznie się strajk.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24