JP Morgan: Polakom do euro się nie spieszy

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huEuropejska waliuta pokazała swoje gorsze strony

W chęć szybkiego przyjęcia euro w Polsce wątpi bank JP Morgan. Europejska waluta straciła na atrakcyjności - piszą analitycy JP Morgan w najnowszym raporcie. Bank prognozuje, że Polska wejdzie do strefy euro dopiero w 2019 roku. W tym samym roku do unii walutowej mają wstąpić Węgry, a Czechy w 2020 roku.

Według analityków JP Morgan, pozytywne prognozy gospodarcze dla regionu pozwoliłyby Polsce na przyłączenie się do strefy euro już w ciągu najbliższych 4-5 lat.

Bankowcy uważają jednak, że kryzys na rynku długu zmienił nastawienie rządów nowych krajów Unii wobec wspólnej waluty. Entuzjazm związany z wprowadzeniem euro znacznie osłabł, bo koszty wejścia do eurolandu stały się bardziej widoczne.

Analitycy JP Morgan uważają ponadto, że w wyniku kryzysu kryteria przyjęcia do strefy euro będą przestrzegane jeszcze mocniej.

Raport stwierdza, że pozostanie poza strefę euro nie jest dla Polski realną alternatywą, ale w krótkim terminie Warszawa nie będzie dążyła do przyspieszenia akcesji.

Źródło: TVN CNBC

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu