Japonia walczy z kryzysem. Reformy Abe na ratunek

Najnowsze


Rząd Japonii przedstawi w tym miesiącu plan szeroko zakrojonych reform mających na celu ożywienie krajowej gospodarki. Projekt strategii rozwoju sygnowany przez premiera Shinzo Abe zawiera m.in. nowy kodeks korporacyjny oraz szersze wykorzystanie robotów w usługach.

Środki te mają pobudzić wzrost gospodarczy w Japonii. Nieznane są jednak szczegóły dotyczące obniżenia stawki podatku dochodowego oraz reformy systemu emerytalnego, czyli dwóch obszarów, na które inwestorzy spoglądają z największym zainteresowaniem.

Plan zawiera kilka ogólnych zobowiązań rządu mających na celu przekształcenie kluczowych aspektów japońskiej gospodarki, od wspierania kapitału podwyższonego ryzyka do zachęcania kobiet do podjęcia pracy. Szef rządu rozważa także poluzowanie ograniczeń dotyczących imigrantów.

Zadłużeni

Japońska gospodarka należy do najbardziej zadłużonych na świecie. Rząd zmaga się z problemem coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. Ludność Kraju Kwitnącej Wiśni zmniejszyła się o 0,17 proc. do 127,3 mln obywateli. Wskaźnik urodzeń jest jednym z najniższych na świecie. Osoby w wieku 65 lat i starsze, to 1/4 całej populacji. To światowy rekord.

Zadłużenie państwa rośnie w znacznej częściowo z zwiększenia kosztów ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia coraz starszego społeczeństwa. W celu zapobieżenia temu trendowi podwyższono niedawno podatek od sprzedaży z 5 proc. do 8 proc.

Autor: ToL/kwoj / Źródło: Reuters