Japończycy pomogą Azotom Tarnów

Najnowsze


Zakłady Azotowe w Tarnowie do 90 proc. ograniczą emisję gazów cieplarnianych. W realizacji tych założeń tarnowska spółka będzie współpracować z japońskim koncernem Mitsubishi Corporation.

Azoty chcą ograniczyć zanieczyszczenia od połowy przyszłego roku. Pieniądze na realizację projektu pomoże zorganizować właśnie firma z Japonii. Ona również udostępni jeden z najnowocześniejszych na świecie katalizatorów podtlenku azotu. Zostanie on zamontowany na instalacji kwasu azotowego.

Tarnowska inwestycja jest realizacją zaleceń Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych - tzw. Protokołu z Kioto. Zakłada on, że 141 państw, które go podpisały, zredukuje do 2012 roku emisję gazów cieplarnianych o 5,2 proc.

Wspólna inicjatywa tarnowskich Azotów oraz Mitsubishi Co. to projekt typu Joint Implementation. Jest to system pozwalający na istotną redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiający sprzedaż na rynku energetycznym wygenerowanych jednostek redukcji emisji.

Prace nad projektem trwają od półtora roku. Obecnie tarnowskie zakłady czekają na dokumenty z Ministerstwa Środowiska, konieczne do zatwierdzenia przez ONZ realizacji przedsięwzięcia. Przedstawiciele spółki prognozują, że dzięki programowi firma zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 2,5 mln ton w okresie najbliższych 4-5 lat.

Azoty są największym zakładem w regionie tarnowskim. Na przełomie roku spółka ma trafić na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W zeszłym roku osiągnęła 44,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,181 mld zł.

Firma produkuje głównie kaprolaktam, tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy sztuczne.

Źródło: PAP