Jakie są zarobki w Moskwie? Zdecydowanie wyższe niż w Warszawie

Najnowsze

ShutterstockPłace w stolicy Rosji są zdecydowanie wyższe niż w Warszawie

Stolica Rosji pod względem wysokości wynagrodzeń zbliża się do poziomów zachodnich. Płaca minimalna w Moskwie jest ponad 2,5 razy wyższa niż obowiązująca na pozostałym obszarze Federacji Rosyjskiej i wynosi obecnie w przeliczeniu około 1,240 tys. zł, czyli zaledwie o jedną trzecią mniej od polskiego minimum. Jednak w wielu zawodach zarobki moskwian są już zdecydowanie wyższe od płac warszawiaków - podaje serwis wynagrodzenia.pl.

Serwis Wynagrodzenia.pl podaje, że płaca minimalna w Moskwie w czerwcu 2014 roku stanowiła 254 proc. ustawowego najniższego wynagrodzenia uchwalonego przez rząd Federacji Rosyjskiej. Wynika to z faktu, że prawodawstwo FR zezwala władzom poszczególnych obwodów i krajów na swobodną regulację lokalnych poziomów wynagrodzenia minimalnego.

Można to robić pod warunkiem, że lokalne stawki nie będą niższe od poziomu płacy minimalnej ustalonej dla całego kraju. Od 2010 roku płaca minimalna w Moskwie utrzymuje się na poziomie wyższym niż tysiąc rubli. Co więcej, płaca minimalna w Moskwie stanowiła w czerwcu 2014 roku 42 proc. średniego wynagrodzenia w Rosji.

Wynagrodzenie

Często mają miejsce podwyżki płacy minimalnej w Moskwie, które wynikają z utrzymującej się wysokiej inflacji, która wymusza na władzach miasta podwyższanie płacy minimalnej co kilka miesięcy, co ma dostosować minimalne lokalne wynagrodzenie do wysokiego poziomu cen. Ile może zarobić moskwianin? Analizując grupę 19. wybranych zawodów można zauważyć, że w wielu z nich płace w stolicy Rosji są zdecydowanie wyższe niż w Warszawie. Nawet najniżej wynagradzani pracownicy zarabiają w Moskwie kilku krotność płacy minimalnej. Przykładowo sprzątaczka otrzymuje średnio 2,671 tys. zł, co stanowi 537 proc. płacy minimalnej w Rosji i 90 proc. średniej krajowej. Średnie wynagrodzenie w stolicy Rosji jest w dużym stopniu jest zawyżane przez płace zatrudnionych w centralach wielkich firm. Swoją siedzibę ma w Moskwie większość znaczących podmiotów działających na terenie Federacji Rosyjskiej.

Jakie płace?

Analizując wynagrodzenia średnie w poszczególnych branżach, widać, że najwyższe zarobki, przekraczające przeciętną moskiewską pensję nawet kilkakrotnie, otrzymują pracownicy zatrudnieni w przemyśle wydobywczym. "Oczywiście, nie są to płace górników, tylko pracowników centrali i zarządów firm pozyskujących surowce, w tym takich gigantów jak Gazprom. Na poniższym wykresie widać też wyraźnie wpływ spadku cen surowców (przede wszystkim ropy naftowej) na średnią płac w górnictwie" - podaje wynagrodzenia.pl. Płace zdecydowanie przekraczające moskiewską średnią otrzymują też zatrudnieni w finansach i obsłudze rynku nieruchomości. Nic w tym dziwnego: stolica Federacji Rosyjskiej do 2012 roku notowała wzrost cen nieruchomości średnio o 10 procent rocznie. Trzeba pamiętać, że zarobki pośredników w handlu nieruchomościami zależą często od prowizji, związanej z wartością transakcji.

Dopiero od 2013 roku rozpoczął się poważny spadek cen nieruchomości w Moskwie, co przełożyło się też na widoczne zmniejszenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń. W najbliższych latach, według raportu Ernst&Young „Real Estate Trends In Russia”, inwestorzy przewidują ustabilizowanie się bądź spadek cen nieruchomości w stolicy Rosji. W związku z tym wzrostowy trend zarobków w tej branży może się nie utrzymać.

Niskie płace w hotelach

Podobnie jak w Polsce nisko opłacanymi branżami w Moskwie są: służba zdrowia, oświata, handel i turystyka. W zestawieniu nie ujęto branż takich jak rolnictwo czy rybactwo. Niskie płace w hotelarstwie i gastronomii mogą nieco dziwić, zważywszy, że moskiewskie hotele po raz kolejny w tym roku zostały uznane przez miesięcznik Forbes za najdroższe na świecie. "Można jednak przypuszczać, że przynajmniej część zarobków osób pracujących w zakwaterowaniu i gastronomii znaczącą część dochodów otrzymuje bez rachunku. Stąd też mogą wynikać różnice między oficjalnymi danymi o zarobkach, a wynikami badań ankietowych w poszczególnych zawodach" - podaje serwis Wynagrodzenia.pl.

Więcej informacji na stronie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014.

Autor: red. / Źródło: Wynagrodzenia.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock