Najnowsze

Jak wypłacą emerytury z II filara

Najnowsze

TVN CNBC BIZNES1006FEDAK OFE.avi

Rząd przyjął projekt ustawy o wypłatach emerytur kapitałowych - czyli takich, które pochodzą ze składek gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Pomysł rządu od razu skrytykowali przedsiębiorcy z "Lewiatana".

Minister pracy Jolanta Fedak wyjaśniła, że projekt zakłada wypłatę dwóch rodzajów emerytur - okresowej oraz dożywotniej. Okresowa emerytura kapitałowa ma być wypłacana jedynie kobietom, które odejdą z pracy między 60. a 65. rokiem życia. Po ukończeniu 65-go roku życia każdy ubezpieczony w OFE (zarówno mężczyźni, jak i kobiety) będą objęci systemem dożywotnich emerytur kapitałowych.

Wypłaty emerytur obu rodzajów rozpoczną się w przyszłym roku. Pierwszymi uprawnionymi do nich są osoby urodzone w 1949 r. - najstarszy rocznik objęty systemem II filaru emerytalnego. "Wypłaty emerytur kapitałowych rozpoczną się w 2009 r. i trafią wyłącznie do kobiet, mężczyźni - ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny - po raz pierwszy otrzymają to świadczenie w 2014 r." - stwierdza komunikat Centrum Informacyjne Rządu.

Środki zgromadzone w OFE będą przekazywane do funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych, zarządzanych przez zakłady emerytalne (oprócz ZUS, mają być jeszcze dwa prywatne). Z tych funduszy będą wypłacane dożywotnie emerytury kapitałowe.

"Wypłata gwarantowana" Jednocześnie projekt zakłada, że jeśli emeryt (bez względu na płeć) umrze w ciągu trzech pierwszych lat pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to wskazani przez niego spadkobiercy otrzymają jednorazową "wypłatę gwarantowaną", której wysokość zależeć będzie od daty śmierci.

Zgodnie z projektem, emerytury kapitałowe będą gwarantowane przez państwo i wypłacane w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Przysługiwać będą osobom o ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prawie do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). "Emerytury kapitałowe będą doręczane przez ZUS wraz z emeryturami lub rentami z FUS, także w sytuacji, kiedy ubezpieczony pobiera rentę z innego organu emerytalnego lub rentowego" - informuje CIR.

"Lewiatan" krytykuje Projekt rządu skrytykowała już Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Organizacja zarzuca mu, że nie uwzględnił w nim postulatów środowiska pracodawców.

Chodzi m.in o to, że projekt nie przewiduje opłat dla towarzystw emerytalnych z tytułu dodatkowej obsługi rachunków jak np. prowadzenie dodatkowej korespondencji, obsługę wypłat okresowych, wymianę danych z ZUS-em, rozliczanie wypłat - wyjaśnia Konfederacja.

Choć jak podkreśla organizacja, "Lewiatan popiera dążenia rządu do uregulowania zasad wypłaty świadczeń pochodzących z oszczędności zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, uważa jednak, że ma on braki".

"Uważamy, że projekt ustawy powinien zawierać jednoznaczne wskazanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych" - poinformował Lewiatan.

Pracodawcy uważają również, że partnerzy społeczni powinni mieć możliwość analizy nie tylko projektu regulującego zasady wypłaty tych świadczeń, ale również rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W tym kontekście Lewiatan wymienia rozporządzenie o zawiadamianiu przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członków OFE.

Źródło: TVN CNBC Biznes, bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES