Jak fiskus niszczy firmy

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Firmy, które chcą rozłożenia podatku na raty, może spotkać niemiła niespodzianka

Firmy, które borykają się z kłopotami finansowymi i zwrócą się do fiskusa z prośbą o rozłożenie podatku lub zaległości na raty - może spotkać niemiła niespodzianka. Zamiast pomocy, urząd może zająć konto bankowe podatnika, a do jego drzwi może zastukać poborca skarbowy. Takie praktyki najczęściej wpędzają firmy w kolejne tarapaty - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

W tej kwestii prawo jest po stronie podatnika, tzn. jeżeli firmy nie mają pieniędzy, mogą zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie podatku lub zaległości na raty albo o odroczenie terminu płatności. Warto jednak pamiętać, że przyznanie ulgi w zapłacie podatku zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli naczelnika urzędu skarbowego. Nie jest on zobowiązany prawnie do uwzględnienia prośby podatnika.

Egzekucja zamiast pomocy

Jednak nawet w sytuacji złożenia przez podatnika wniosku o przyznanie ulgi, urzędy często wszczynają postępowanie egzekucyjne. Najczęściej ściągają pieniądze z kont tych firm, co oczywiście pogarsza ich kondycję. Jak to możliwe? Po prostu nie ma przepisów, które zabraniałyby takiej praktyki - wyjaśniają urzędnicy.

Wbrew zasadzie zaufania

Eksperci podatkowi potwierdzają, że rzeczywiście wyraźnego zakazu takich działań organów podatkowych nie ma. Ale jednocześnie zwracają uwagę, że takie działania sprzeciwiają się podstawowej zasadzie zaufania podatników do organów państwa.

– W sytuacji gdy prawdopodobne jest przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań, organy – a przecież jest to najczęściej jeden i ten sam urząd – powinny powstrzymać się od egzekucji, aby nie udaremniać zastosowania instytucji przewidzianych prawem – uważa menedżer w Ernst & Young, Michał Goj.

Postępowanie egzekucyjne być musi

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, z chwilą upływu terminu płatności podatku, złożenie przez podatnika wniosku o ulgę w jego zapłacie, nie zwalnia wierzyciela od podjęcia czynności egzekucyjnych. Natomiast pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie ulgi – tłumaczy resort – skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Natomiast jeśli udzielone raty nie zostaną spłacone, urząd podejmuje zawieszone postępowanie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: TVN24