Inwestujesz? Tylko w Polsce

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Inwestorzy radzą - Polska jak najszybciej powinna wejść do strefy euro

Gdzie inwestować, kiedy kryzys już minie i łatwo będzie znowu o finansowanie? Tylko w Polsce - twierdzą inwestorzy z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Podczas gdy inne kraje zmagają się z recesją, Polska pnie się w górę w światowych rankingach ekonomicznych. Ale uwaga: wiele zależy od tego, czy rząd ten czas prześpi, czy też stanie na wysokości zadania.

Po pierwsze - trzeba przyspieszyć pełzającą ledwie prywatyzację. Po drugie - usprawnić działania sądów gospodarczych, żeby oczekiwanie na ich orzeczenie nie trwało wieczności. Po trzecie - poprawić stan infrastruktury, na co są pieniądze z UE, ale na razie czekają. I po czwarte - zliberalizować kodeks pracy.

Tak - zdaniem Izby - polski rząd może wykorzystać czas światowego kryzysu gospodarczego do tego, by uczynić polską gospodarkę jeszcze bardziej konkurencyjną.

Promocja, głupcze

Według prezesa Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Romana Rewalda, szczególnie ważnym elementem poprawy klimatu inwestycyjnego w Polsce jest promocja kraju za granicą.

- Polska potrzebuje silnej, wyspecjalizowanej służby dyplomatycznej, zdolnej do zainteresowania środowisk biznesowych na świecie - powiedział Rewald w poniedziałek na konferencji prasowej.

G-20 nam uciekło

Jego zdaniem Polska powinna bardziej zdecydowanie ubiegać się o udział w G-20. Według Izby, już same zabiegi Polski o znalezienie się w tej grupie byłyby istotnym sygnałem dla zagranicznych inwestorów i przyciągnęłyby ich do Polski.

Zdaniem prezesa A.T. Kearney oraz członka Rady Dyrektorów Izby Aleksandra Kwiatkowskiego, Polska gospodarka jest liderem w Europie Centralnej, dobrze radzi sobie z kryzysem, dotyka ją jedynie spowolnienie. W ostatnim czasie awansowała w światowych rankingach ekonomicznych.

- Zajmujemy 22. miejsce według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 21. według Banku Światowego, 18. w rankingu CIA World Factbook - powiedział Kwiatkowski.

- Powinniśmy zatem zdecydowanie aktywniej ubiegać się o "miejsce przy stole" na takich imprezach jak londyński szczyt - dodał.

Jak najszybciej do euro

Według Izby, by skutecznie walczyć z kryzysem, Polska powinna powołać pełnomocnika rządu ds. kryzysu.

- Powinien on być wyposażony w odpowiednie kompetencje i możliwości prawne dające możliwości rzeczywistych i sprawnych działań - powiedział Rewald.

Jego zdaniem Polska uzyskałaby większą wiarygodność wśród inwestorów, gdyby wszystkie siły polityczne porozumiały się w sprawie jak najszybszego wprowadzenia euro w Polsce.

- Polska waluta jest w zbyt dużym stopniu wystawiona na ataki spekulacyjne, co może zniechęcić część potencjalnych inwestorów - dodał.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24