Inspektor skarbowy przyjdzie z pałką

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Inspektor przyjdzie z pałką

Kajdanki, pałki, miotacze gazu, siatki obezwładniające, elektryczne paralizatory, broń z gumowymi pociskami - to wszystko nowe narzędzia kontroli skarbowej. Od piątku obowiązuje nowe rozporządzenie rady ministrów, które daje inspektorów kontroli skarbowej prawo używania takich właśnie środków.

W życie weszło właśnie rozporządzenie rady ministrów z 10 grudnia 2010 r. "w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej" (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 244, poz. 1624).

Nowe przepisy pozwalają na użycie środków przymusu dla zmuszenia nas do podporządkowania się ich poleceniom, albo do odparcia "bezpośredniego i bezprawnego zamachu" na osoby uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych.

Inspektor skarbowy jak antyterrorysta

Pracownicy kontroli skarbowej mogą więc stosować swą siłę fizyczną "w formie chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku". Mogą też posłużyć się szeregiem narzędzi. Paragraf 2 rozporządzenia wymienia indywidualne techniczne i chemiczne środki przymusu oraz urządzenia przeznaczone do obezwładniania i konwojowania osób (i tu cała lista: kajdanki, prowadnice, siatki obezwładniające, miotacze gazu lub innych substancji obezwładniających, środki powodujące dysfunkcję niektórych zmysłów lub organów ciała, paralizatory elektryczne, pociski niepenetracyjne), a także m.in. kolczatki do zatrzymywania pojazdów oraz pałki służbowe (zwykłe, wielofunkcyjne i teleskopowe)

Przepisy stanowią, że funkcjonariusz ma przed użyciem środka przymusu podjąć próbę osiągnięcia podporządkowania się poleceniom przez "stanowczą perswazję słowną lub demonstrację możliwości użycia środka przymusu". Ale też zastrzegają: jeżeli okoliczności faktyczne to umożliwiają.

Nie wolno, chyba że...

Używając siły fizycznej, nie wolno zadawać uderzeń - ale i tu pojawia się zastrzeżenie: chyba że pracownik działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie człowieka albo na mienie.

Zabronione jest - już bez zastrzeżeń - zadawania uderzeń i pchnięć pałką w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, a także stosowania na te części ciała blokady i zakładania dźwigni. Nie wolno również zadawać uderzeń rękojeścią pałki służbowej, ani stosować pałki wobec osób skutych kajdankami, prowadnicami lub obezwładnionych paralizatorem elektrycznym lub siatką obezwładniającą..

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24