Inflacja stopniowo spada

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24.plMF potwierdza prognozę inflacji na poziomie 4 proc. w grudniu

Inflacja we wrześniu wyniosła 4,5 procent rok do roku wobec 4,8 procent w sierpniu - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analitycy oczekiwali inflacji na poziomie 4,4 procent.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 0,3 proc. porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,5 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie we wtorek. W sierpniu inflacja roczna wyniosła 4,8 proc. r/r.

We wrześniu największy wzrost odnotowano w kategorii "użytkowanie mieszkania i nośniki energii" - o 10,1 proc. r/r, mieszkanie (8,4 proc.) oraz "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" 7,1 proc. r/r, jak wynika z tabeli opublikowanej przez GUS.

NBP: Tak przewidywaliśmy

Inflacja stopniowo zmierza ku celowi, ale pod znakiem zapytania pozostaje polityka cen regulowanych - stwierdził na wtorkowej konferencji prezes NBP Sławomir Skrzypek komentując dane GUS.

- Inflacja spada tak jak przewidywaliśmy. Podstawowe czynniki determinujące spadek to ceny ropy i żywności. W tej chwili czekamy na projekcję z możliwie jak najbardziej aktualnymi danymi. Dla przyszłej inflacji znakiem zapytania jest polityka cen regulowanych. Spadający WIBOR jest znakiem powracającego zaufania na rynki - powiedział.

MF: My też

Po publikacji danych o inflacji we wrześniu Ministerstwo Finansów podtrzymuje prognozę ok. 4 proc. inflacji w grudniu powiedziała dziennikarzom wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

- Spadek we wrześniu potwierdza nasze przewidywania, że presja inflacyjna hamuje. Jest to efekt wyhamowania wzrostu cen żywności i szczególnie cen paliw. To było widoczne ostatnio na giełdach światowych - powiedziała.

Wiceminister dodała, że jak dotąd w październiku widać, iż trendy są podobne."W październiku jak dotąd te trendy są kontrolowane, ale z drugiej strony mieliśmy spadek wartości złotego. Nie wykluczone więc, że efekt spadku inflacji będzie nieco osłabiony - dodała.

MG: W październiku spadnie

Inflacja w październiku spadnie do 4,2 proc. rok do roku. W ostatnich miesiącach 2008 r. wskaźnik w ujęciu rocznym powinien oscylować wokół 4 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Gospodarki. Zastrzegają jednak, że prognoza jest obarczona niepewnością związaną z zachowaniem cen paliw oraz uwarunkowaniami kursowymi.

BIEC: W styczniu może odbić w górę

Jednak w analizach instytutu BIEC widać, że na początku przyszłego roku możliwe jest odbicie inflacji w górę. Zagrożeniem mogą stać się rosnące koszty wytwarzania oraz deprecjacja złotego. W opinii analityków BIEC, utrzymanie się tendencji w kierunku osłabienia złotego może spowodować wzrost cen importu, co byłoby pretekstem - również dla krajowych producentów - do podnoszenia cen.

Mniej niż 4 proc. na koniec 2008 r.?

W reakcji na dane GUS o inflacji, analitycy banku JP Morgan podtrzymali we wtorek prognozy inflacji dla Polski. Zakładają, że inflacja obniży się poniżej 4 proc. na koniec 2008 r. i do ok. 3 proc. na koniec 2009 r.

Analitycy oczekują, że NBP obniży w najbliższym raporcie prognozę inflacji o 1,0 proc. za 2009 r.

JP Morgan sądzi, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej dobiegł końca i spodziewa się pierwszej obniżki podstawowych stóp w styczniu 2009 r., choć nie wyklucza ich obniżki jeszcze w tym roku, jeśli dynamika wzrostu dostarczy negatywnej niespodzianki.b

- Rządowy plan wejścia do EMU z początkiem 2012 r. nie powinien mieć wymiernego wpływu na politykę pieniężną, ponieważ sądzimy, że zarówno kryterium inflacyjne traktatu z Maastricht, jak i osiągnięcie celu inflacyjnego NBP uda się spełnić nawet przy stopniowym poluzowaniu polityki pieniężnej - podkreślają.

Co i o ile zdrożało

Ceny żywności wzrosły we wrześniu br. o 0,6 proc.. Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 6,5 proc.) i ryż (o 1,5 proc.). Podrożało mięso wieprzowe (o 1,1 proc.), a także mięso wołowe (o 0,6 proc.) oraz wędliny (o 0,7 proc.). Więcej niż w sierpniu br. należało zapłacić za tłuszcze roślinne (o 0,4 proc.), w tym za oleje roślinne - o 0,8 proc. Podrożał cukier i przetwory makaronowe (po 0,4 proc.), podał GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych związanych z mieszkaniem wzrosły we wrześniu br. o 0,6 proc.. Użytkowanie mieszkania podrożało o 0,2 proc., w tym za najem mieszkania należało zapłacić o 0,7 proc. więcej niż w sierpniu br. Zanotowano wzrost opłat za wywóz nieczystości (śmieci) (0,2 proc), zaopatrywanie w wodę i usługi kanalizacyjne (po 0,1 proc.). Nośniki energii podrożały przeciętnie o 1,1 proc., w tym opał - o 4,4 proc., a energia cieplna - o 0,6 proc.

Ceny w zakresie transportu były niższe we wrześniu br. o 1,5 proc., głównie w wyniku spadku cen paliw do prywatnych środków transportu - o 2,4 proc.. Tańsze niż przed miesiącem były samochody osobowe (o 1,8 proc.). Ceny usług transportowych były niższe przeciętnie o 0,3 proc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl