Inflacja rośnie, ale mniej niż oczekiwano

Najnowsze


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,8 proc. w stosunku do listopada 2011 roku - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. To mniej, niż szacowali eksperci.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,8 proc. w stosunku do listopada 2011 roku (wobec 3,4 proc. w październiku), a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 2,9 proc. rok do roku i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Co najbardziej wpłynęło na wzrost inflacji GUS zwrócił uwagę w komunikacie, że inflacja w listopadzie na poziomie 2,8 proc. znajdowała się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). "Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 4,3 proc.), wzrost cen żywności (o 4 proc.), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 3,1 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,12 pkt proc., 0,88 pkt proc. i 0,28 pkt proc." - napisano w komunikacie GUS. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8 proc.) obniżyły wskaźnik w listopadzie o 0,23 pkt proc. "Listopad to drugi z kolei miesiąc br., w którym odnotowano wzrost cen żywności (o 0,5 proc., wobec 0,7 proc. w październiku br.). Najbardziej podrożały warzywa (o 6,8 proc.), przetwory makaronowe (o 1 proc.) i tłuszcze zwierzęce (o 0,7 proc.). Odnotowano wzrost cen przetworów młynarskich (o 0,5 proc.) oraz artykułów w grupie +mleko, sery, jaja+ (o 0,3 proc.)" - wyjaśnił GUS. Według urzędu statystycznego więcej niż w październiku br. konsumenci płacili także za tłuszcze roślinne (były droższe o 0,2 proc.), natomiast ceny mięsa pozostały przeciętnie na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed miesiącem. "W piątym z kolei miesiącu br. taniał drób (o 1,8 proc.). Wzrosły ceny wędlin (o 0,5 proc.) i mięsa wołowego (o 0,3 proc.). Ceny mięsa wieprzowego utrzymały się natomiast na poziomie notowanym w październiku br." - podał GUS. Konsumenci w listopadzie mniej niż w poprzednim miesiącu płacili za owoce (o 2,2 proc.) i cukier (o 0,4 proc.). Natomiast napoje bezalkoholowe podrożały przeciętnie o 0,1 proc. Mniej niż w październiku br. płacono za kawę - o 0,2 proc. Napoje alkoholowe podrożały o 0,2 proc., a wyroby tytoniowe o 0,1 proc. Według danych GUS opłaty związane ze zdrowiem były wyższe niż w październiku br. o 0,4 proc. "Po podwyżkach cen notowanych od sierpnia br., w drugim z kolei miesiącu, niższe były ceny paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 2,4 proc.). Obniżyły się ceny benzyn silnikowych - o 3,2 proc., oleju napędowego - o 1,2 proc., przy wzroście cen gazu ciekłego (o 0,2 proc.) - napisano. Zgodnie z danymi GUS samochody osobowe sprzedawano po cenach o 0,2 proc. niższych niż w listopadzie, ale wyższe niż przed miesiącem były opłaty za usługi transportowe (o 1,4 proc.). Opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie zbliżonym do obserwowanego w poprzednim miesiącu. Odnotowano spadek cen sprzętu telekomunikacyjnego (o 1,6 proc.

Autor: nsz//gak / Źródło: PAP