Hasiński p.o. prezesa Polskiego Radia

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kadrowa karuzela w Polskim Radiu

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Polskiego Radia odwołała dotychczasowy zarząd spółki i oddelegowała w to miejsce dwóch swych członków. Wcześniej wybrała Tomasza Sieniutycza na swego przewodniczącego

Zarząd Polskiego Radia składał się obecnie z dwóch osób: prezesa Roberta Wijasa (kojarzonego z Samoobroną) i członka Michała Dylewskiego (wiązanego przez media z LPR). Taki skład zarządu został wybrany po rozpadzie w poprzedniej radzie nadzorczej koalicji członków kojarzonych z PiS oraz LPR i Samoobroną. Odwołano wtedy zarząd kierowany przez prezesa Krzysztofa Czabańskiego.

Z nieoficjalnych informacji PAP od członków rady nadzorczej wynika, że za odwołaniem nie głosował jedynie reprezentant ministra skarbu. Główne zarzuty, jakie podnoszono wobec odwołanego zarządu, to: okoliczności, w jakich doszedł do samodzielnego zarządzania spółką, brak wyczucia w sprawach medialnych, czego przejawem miało być m.in. odwołanie szefa Trójki Krzysztofa Skowrońskiego czy spór Polskiego Radia z dostawcą sygnału spółką TP Emitel.

Członkowie rady zastrzegali jednocześnie, że nie było zastrzeżeń jeśli chodzi o biznesową stronę prowadzenia radia, które jak wynika z pierwszego oglądu zachowuje płynność finansową.

Rada deleguje swych członków

Do zarządu spółki tymczasowo delegowano dwóch członków Rady Nadzorczej - Jarosława Hasińskiego i Piotra Jagiełłę. Ci z kolei są kojarzeni - odpowiednio - z SLD i PiS. Obowiązki prezesa przez trzy miesiące będzie pełnił Hasiński, w tym czasie ma zostać rozpisany konkurs na to stanowisko.

Jarosław Hasiński za czasów prezesury Roberta Kwiatkowskiego był dyrektorem ośrodka Telewizji Polskiej w Poznaniu, później współpracował przy tworzeniu prywatnej Telewizji Silesia. W dwuosobowym zarządzie prezes (także p.o.) ma miażdżącą przewagę: przysługują mu dwa głosy.

Zamiany zarządu były spodziewane od czasu powołania aktualnego składu rady nadzorczej, ale nie spodziewano się ich raczej już na pierwszym posiedzeniu. Takiego punktu obrad nie było w porządku pierwszego posiedzenia, ale też niektórzy członkowie nowej rady zastrzegali przed spotkaniem, że rozszerzenie porządku jest możliwe.

W przeciwieństwie do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, która w niepełnym składzie obradowała po raz pierwszy dzień wcześniej, wszyscy członkowie nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia są już zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kto w Radzie Nadzorczej PR?

Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Sieniutycz to specjalista w dziedzinie mediów i reklamy. M.in. przez osiem lat (od 2000 r.) był Dyrektorem ds. Marketingu i Rzecznikiem Prasowym Biura Reklamy Telewizji Polskiej. Przez wiele lat był też członkiem zarządu European Group of Television Advertising (organizacja skupiająca biura reklamy stacji telewizyjnych).

Rada nadzorcza Polskiego Radia została wybrana 30 lipca 2009 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała do tego gremium Bogdana Borowskiego (prawnik), Janinę Goss (w poprzedniej kadencji szefowa rady nadzorczej TVP), Jarosława Hasińskiego (specjalista w zakresie nowych technologii radiowo-telewizyjnych), Piotra Jagiełłę (zasiadał też w poprzedniej radzie nadzorczej PR, dyrektor TVP Warszawa), Grzegorza Kołtuniaka (absolwent organizacji i zarządzania), Andrzeja Liberadzkiego (doradca medialny premiera Jerzego Buzka), Radosława Potrzeszcza (prawnik, w poprzedniej kadencji przez jeden dzień członek rady nadzorczej TVP) oraz Tomasza Sieniutycza (doświadczenie w reklamie).

W sierpniu swojego przedstawiciela wskazał Minister Skarbu. Jest nim Ryszard Markiewicz, dyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Jego kandydaturę zgłosiła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24