GUS: w czerwcu nieco lepsza koniunktura i klimat w przemyśle

Najnowsze

GUS podał ważne dla gospodarki daneTVN24 BiS
wideo 2/2

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w czerwcu 2014 r. na poziomie "nieco wyższym" niż przed miesiącem i przed rokiem - wynika z badania GUS.

" W czerwcu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, w niewielkim stopniu rośnie wartość składowych wskaźnika syntetycznego w usługach i budownictwie, natomiast w nieznacznym stopniu spada w handlu i przemyśle. W skali roku wzrastają wszystkie składowe wskaźnika, w największym stopniu w usługach i handlu" - napisano w poniedziałkowym komunikacie GUS.

Niewielki wzrost

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki wzrost zarówno ocen diagnostycznych, jak i prognostycznych. W skali roku ma miejsce wzrost obu składowych, bardziej znaczący dla ocen prognostycznych niż diagnostycznych" - dodano.

Główny Urząd Statystyczny podał również, że w czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 7. W bieżącym i ubiegłym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badania GUS wynika, że oceny bieżącego portfela zamówień są pozytywne, choć ostrożniejsze niż przed miesiącem, na co wpływa wolniejszy niż w maju wzrost krajowego portfela zamówień, przy bardziej znaczącym spadku zagranicznego portfela zamówień.

Ostrożni przedsiębiorcy

"Przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy produkcji są pozytywne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju, przy korzystnych ocenach bieżących. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Wzrost poziomu należności od kontrahentów jest wolniejszy niż w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal nieznacznie negatywnie, odpowiednie pozytywne prognozy są zbliżone do zgłaszanych w maju" - napisał GUS.

Z badania wynika, że w najbliższych trzech miesiącach stan zatrudnienia może zmniejszyć się w niewielkim stopniu, a ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian, podobnie jak przed miesiącem.

Autor: msz//gry / Źródło: PAP