GUS: syntetyczny wskaźnik koniunktury we wrześniu niższy

Najnowsze

GUS podał wskaźnik koniunktury

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się we wrześniu na poziomie nieco niższym w stosunku do odnotowanego przed miesiącem, ale nieznacznie wyższym niż przed rokiem - wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym we wrześniu oceniany jest podobnie jak w sierpniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat.

W ujęciu miesiąc do miesiąca maleje wartość składowej wskaźnika syntetycznego w przemyśle i handlu. W budownictwie odnotowano mdm nieznaczny wzrost, a poziom wskaźnika w usługach był stabilny.

Gdzie więcej?

W skali roku wzrastają składowe wskaźnika w budownictwie, handlu i usługach, a spada wartość składowej w przemyśle.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowuje się niewielki spadek ocen prognostycznych i nieznaczny wzrost ocen diagnostycznych" - napisano.

"W skali roku ma miejsce wzrost składowej ocen prognostycznych i niewielki spadek – diagnostycznych" - dodano.

W handlu hurtowym

Według danych GUS we wrześniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat.

GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 8 (plus 10 w sierpniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej nie ulegają zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w sierpniu" - napisano w komunikacie.

Z badania wynika, że spośród badanych jednostek we wrześniu 5,3 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (tak jak przed rokiem).

W detalicznym

Z kolei ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym we wrześniu oceniany jest podobnie jak w sierpniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat.

Według GUS ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie 1 (0 w sierpniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio po 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącej sprzedaży są pesymistyczne, wobec korzystnych opinii sprzed miesiąca. Przewidywania w tym zakresie są nieznacznie pozytywne, ostrożniejsze od formułowanych w sierpniu. Utrzymują się pesymistyczne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Nadal nadmierny jest poziom zapasów towarów, wobec tego przedsiębiorcy nie planują dalszych zamówień towarów u dostawców" - napisano w komunikacie.

"Spadek zatrudnienia może być zbliżony do planowanego w sierpniu. Bieżące ceny towarów rosną wolniej niż miesiąc wcześniej. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują, że ceny w najbliższych trzech miesiącach będą kształtować się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w sierpniu" - dodano.

GUS podał, że spośród badanych jednostek, we wrześniu 4,0 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,1 proc. przed rokiem).

Autor: mn//gry / Źródło: PAP