GUS: Polaków przybyło 37 tysięcy

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huDzieci znów nam przybyło, ale starzejemy się na potęgę...

Drugi rok z rzędu w Polsce w ciągu roku więcej ludzi się urodziło niż zmarło - wynika z danych przedstawionych przez GUS. Urząd opublikował w czwartek także istotne dane demograficzne. Według wstępnych szacunków na koniec 2009 roku ludność Polski liczyła ponad 38 mln 173 tys. osób - o ponad 37 tysięcy więcej niż przed rokiem.

"Tempo przyrostu ludności było dodatnie i wynosiło 0,1 proc. (w 2008 r. wyniosło 0,05 proc.). Dodatni przyrost rzeczywisty jest obserwowany drugi z kolei rok, przez jedenaście wcześniejszych lat liczba mieszkańców Polski zmniejszała się (w sumie o ok. 179 tys.)" - napisał Główny Urząd Statystyczny.

Jak poinformowano, w 2009 r. przyrost naturalny był dodatni - przede wszystkim w wyniku rosnącej liczby urodzeń - i wyniósł ponad 38 tysięcy.

Według GUS, pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 32. miejscu wśród krajów świata i na 6. w krajach Unii Europejskiej.

Starzejemy się...

W 2008 roku mediana wieku ludności Polski wynosiła 37,5 lat - co oznacza, że połowa ludności kraju wiek ten już przekroczyła, a druga połowa jeszcze go nie osiągnęła. Urząd ostrzega, że rezultatem przemian w procesach demograficznych jest gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży.

"Szczególnie duże zmiany można zaobserwować w grupie osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni - 18-64 lata). Od 1990 r. odsetek osób w wieku zdolności do pracy wzrósł o ponad 6 pkt, to jest z poziomu 58,2 proc. do ok. 64,5 proc. w 2008 r. (w 2000 r. wynosił 60,8 proc.), przy czym tempo przyrostu ludności w wieku produkcyjnym jest coraz wolniejsze" - napisano w komunikacie.

...i nie ma kto pracować

GUS poinformował, że jednocześnie obserwowany jest "zaawansowany" proces starzenia się zasobów siły roboczej powodowany zwiększaniem się liczby osób w wieku niemobilnym, tj. powyżej 44. roku życia. W ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, których udział w ogólnej populacji wynosi ok. 16,5 proc. (w 2000 r. - prawie 15 proc., a w 1990 r. niespełna 13 proc.

"Szacuje się, że w końcu 2009 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła prawie 6,3 mln osób, wobec prawie 5,7 mln w 2000 r., co oznacza średni roczny przyrost o ok. 60 tys. osób" - czytamy. Prognozy urzędu wskazują, że do 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym będzie ulegać systematycznemu zmniejszaniu z poziomu 24,6 mln w 2008 r. do 20,7 mln. Największy spadek będzie miał miejsce w latach 2015-2020.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu