GUS: Pogorszenie koniunktury

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24W sklepach utrzymuje się nadmierny stan zapasów - podaje GUS

Lekkie pogorszenie nastrojów w handlu, gorsze wyniki w budownictwie, mniejsza ilość zamówień i ograniczanie bieżącej produkcji w przemyśle to efekty obecnej koniunktury, która pogarsza się w tych trzech sektorach rynku - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przemyśle jest oceniany mniej optymistycznie niż w sierpniu i wynosi plus 11 wobec plus 14 - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 26 proc. i 12 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy odnotowują pogorszenie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa zmniejszenie zagranicznego i – w mniejszym stopniu – krajowego portfela zamówień. We wrześniu ograniczana jest bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się dalszy, choć nieco wolniejszy niż oczekiwano w sierpniu, wzrost portfela zamówień. Tempo wzrostu produkcji może utrzymywać się na poziomie prognozowanym w sierpniu" - napisano w komunikacie GUS.

Przewidywany jest spadek zatrudnienia, nieco większy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

Handel: gorsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 8 wobec plus 9 w sierpniu - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje – tak jak w sierpniu – 23 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 15 proc. (w ubiegłym miesiącu 14 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży towarów są mniej korzystne niż przed miesiącem. Zarówno bieżąca jak i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów. W konsekwencji planowany na najbliższe miesiące wzrost zamówień na towary u dostawców może być mniejszy niż zapowiadano przed miesiącem" - napisał GUS.

Na najbliższe miesiące planowany jest jedynie nieznaczny wzrost zatrudnienia.

Budownictwo: spokojnie, ale mniej optymistycznie

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 24 wobec plus 26 w sierpniu - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 30 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 6 proc. (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 32 proc. i 6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy, od zgłaszanego w sierpniu, wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu" - napisano w komunikacie.

Spośród badanych przedsiębiorstw 30 proc., podobnie jak przed rokiem, planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Ich prognozy wskazują na mniej znaczący wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym w porównaniu z przewidywaniami z sierpnia i września 2007.

Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24