GUS: Konsumenci w dobrym nastroju

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24.plPolscy konsumenci stają się coraz większymi optymistami

Przeciętny Polak patrzy w przyszłość z coraz większym optymizmem - przynajmniej jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną. Tak wynika z najnowszych danych GUS dotyczących koniunktury konsumenckiej.

Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie oba wskaźniki ufności konsumenckiej - bieżący i wyprzedzający - poprawiły się. Utrzymuje się również korzystny dystans wobec wyników z poprzednich lat.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi obecnie –3,2, czyli o 2,3 punktu procentowego więcej niż w październiku. W porównaniu do analogicznego okresu 2006 i 2005 roku jest to wynik lepszy odpowiednio o 11,1 oraz o 14,6 punktu procentowego.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej przyjął w listopadzie wartość –4,4, a więc o 1,1 pp. wyższą niż w październiku. W okresie ostatnich dwóch lat obserwowany jest stały wzrost notowań również tego wskaźnika. Jest on o 12,7 pp. wyższy niż w listopadzie 2006 r. oraz o 18,3 pp. większy względem tego samego miesiąca 2005 roku.

Według GUS, poziom wskaźników ufności konsumenckiej w listopadzie 2007 r. jest rezultatem poprawy konsumenckich ocen charakteryzujących zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju i obecnych możliwości dokonywania poważniejszych zakupów. Ale wpływa na niego także pogorszenia się ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i wzrost obaw przed bezrobociem. GUS dodaje, że możliwości zaoszczędzenia pieniędzy utrzymały się na nie zmienionym poziomie.

Spośród wymienionych wskaźników koniunktury konsumenckiej szczególną uwagę zwraca znaczna poprawa ocen zmian sytuacji gospodarczej kraju, które w listopadzie 2007 r. osiągnęły najwyższy z notowanych dotychczas poziomów. Nieznaczne pogłębiły się obawy przed bezrobociem, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach nastąpił ich znaczny spadek. Zdaniem GUS oznacza to, że społeczeństwo jest coraz mniej przekonane o możliwości dalszego zmniejszania się poziomu bezrobocia.

W listopadzie zaobserwowano też wysoką skłonność gospodarstw domowych do dokonywania ważnych zakupów oraz oszczędzania pieniędzy.

Osiągnięty w listopadzie 2007 r. poziom wskaźników koniunktury konsumenckiej zapewnia osiągnięcie wysokiej dynamiki konsumpcji indywidualnej, a tym samym dobrą koniunkturę w produkcji, imporcie i handlu dobrami konsumpcyjnymi - ocenia GUS w swoim komunikacie.

Badania koniunktury konsumenckiej przeprowadzane są co miesiąc od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 punktów. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obrazuje obecna tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej, a wskaźnik wyprzedzający pokazuje oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej.

Listopadowe badanie zostało przeprowadzone na próbie 1760 gospodarstw domowych.

Źródło: PAP, ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl