GUS: klimat koniunktury w handlu detalicznym w maju gorszy niż w kwietniu, za to w budownictwie się polepszył

Najnowsze

sxc.huGUS podaje, że diagnozy sprzedaży w handlu detalicznym są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym w maju oceniany jest korzystnie, ale gorzej niż w kwietniu - podał w czwartek GUS. Natomiast ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w maju oceniany jest mniej optymistycznie niż w kwietniu. Jeśli chodzi o klimat koniunktury w budownictwie, to oceniany jest przez badanych mniej pesymistycznie niż miesiąc temu.

W maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6 (w kwietniu minus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 23 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny mniej negatywne

Z badania GUS wynika, że oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem.

GUS podaje, że mogą utrzymać się niewielkie redukcje zatrudnienia przewidywane przed miesiącem. Przedsiębiorcy zapowiadają spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do prognozowanego w kwietniu.

GUS podaje, że spośród badanych podmiotów 22 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

Przetwórstwo przemysłowe

W maju ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7 (w kwietniu plus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 12 proc., podczas gdy przed miesiącem odpowiednio 21 proc. i 12 proc.. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. GUS podał, że nieznacznie zwiększa się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych.

Handel hurtowy

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w maju na poziomie plus 11 (plus 12 w kwietniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 10 proc., podczas gdy przed miesiącem odpowiednio 22 proc. i 10 proc. Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podał, że spośród badanych jednostek, w maju 5,3 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności wobec 5,1 proc. przed rokiem.

Handel detaliczny

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w maju na poziomie plus 2 (w kwietniu plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 15 proc., podczas gdy przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 14 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podaje, że diagnozy sprzedaży są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu.

Autor: ToL/Klim/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu