GUS: Bezrobocie w górę. Wzrosła też sprzedaż

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat,Bezrobocie w górę. Ale wzrosła też sprzedaż

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 14 proc. wobec 13,4 proc. w grudniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Urząd podał też lepsze od prognoz dane o sprzedaży detalicznej.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia wyniosła 2 mln 260,7 tys. i była wyższa niż przed miesiącem o 102,8 tys. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem było to mniej o 35,1 tys. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (22,4 proc.), kujawsko-pomorskim (18,8 proc.) i zachodniopomorskim (18,7 proc.), a najniższe: w wielkopolskim (10 proc.), mazowieckim (11,4 proc.) oraz śląskim (11,7 proc.). Jak poinformował GUS, w stosunku do grudnia ub.r. bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej - w lubuskim (o 0,8 pkt proc.) oraz zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim i kujawsko-pomorskim (po 0,7 pkt proc.); najmniej w województwach: mazowieckim, łódzkim oraz wielkopolskim (po 0,4 pkt proc.). W porównaniu ze styczniem ub.r. stopa bezrobocia spadła w większości województw, najbardziej w lubuskim i zachodniopomorskim (po 0,6 pkt proc.), a najmniej w małopolskim (o 0,1 pkt proc.) Według GUS na koniec stycznia 232 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 24,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,2 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 361 zakładów, 29,6 tys. pracowników, w tym 7,5 tys. z sektora publicznego. GUS poinformował ponadto, że na koniec stycznia pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,2 tys. ofert pracy wobec 46,3 tys. przed miesiącem i 64,0 tys. przed rokiem. W końcu stycznia urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 46,7 tys. osób. W czwartym kwartale 2013 r. na 1000 osób pracujących przypadało 975 biernych zawodowo i bezrobotnych wobec 972 w trzecim kwartale i 986 w czwartym kwartale 2012 roku. Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w czwartym kwartale 2013 r. 9,8 proc. wobec 9,8 proc. w trzecim kwartale 2013 r. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w czwartym kwartale 56,1 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,6 proc. wobec 50,7 proc.

Sprzedaż w górę

GUS podał dziś też, że sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 21,3 proc.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 5,0 proc. rdr.

To dane lepsze od oczekiwań. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w styczniu rdr wzrosła o 4,3 proc., a mdm spadła o 21,9 proc.

Obroty w handlu detalicznym niewyrównane sezonowo w styczniu 2014 roku wzrosły o 2,5 proc. rdr wobec wzrostu o 5,6 proc. w grudniu - podał GUS. Po wyrównaniu sezonowym wzrosły o 4,7 proc. rdr po wzroście o 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

Korekta danych z grudnia

GUS skorygował też dane o produkcji przemysłowej w grudniu ub.r. do 6,7 proc. rok do roku z 6,6 proc. wcześniej - wynika z biuletynu statystycznego. W ujęciu miesiąc do miesiąca GUS skorygował spadek na 9,6 proc. z 9,7 proc.

Autor: bgr / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24