Grupa TVN: wyniki za 2013 rok zgodne z oczekiwaniami. "TVN osiągnął najwyższe w historii wyniki oglądalności"

Najnowsze

TVN24 BiSMarkus Tellenbach, szef Grupy TVN: Widzimy jasne sygnały ożywienia w naszej branży

Grupa TVN opublikowała dziś wyniki za 2013 rok. Są one zgodne z oczekiwaniami spółki. Przychody w 2013 roku wyniosły 1.555 milionów zł, a ich spadek w ujęciu rok do roku został ograniczony do 1,8 proc. TVN osiągnął w roku 2013 najwyższe w historii udziały w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej na poziomie 22,7 proc.

Przychody TVN oraz skorygowany zysk przedsiębiorstwa (EBITDA) za cały rok były zgodne z oczekiwaniami spółki przedstawionymi w lutym 2013 roku. Przychody wyniosły w 2013 roku 1.555 milionów zł, a ich spadek w ujęciu rok do roku został ograniczony do tylko 1,8 proc. dzięki osiągnięciu długo oczekiwanego wzrostu w czwartym kwartale.

- Wyniki operacyjne i finansowe TVN w roku 2013 wyraźnie pokazują naszą zdolność do przezwyciężania trudnych warunków rynkowych – dynamika przychodów była wyższa niż rynku, rentowność została utrzymana dzięki ścisłej kontroli kosztów, a TVN osiągnął najwyższe w historii wyniki oglądalności swojej ramówki programowej - mówi Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A.

Rośnie popyt na reklamę

Przychody z reklamy i sponsoringu w 2013 roku był niższe o 1,7 proc. rok do roku, i zgodnie z oczekiwaniami wykazały dynamikę wyższą niż rynek reklamy telewizyjnej, który w roku ubiegłym odnotował spadek o 2,7 proc.

- Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w listopadzie ubiegłego roku widzimy wzrost popytu na reklamę telewizyjną wspierany ciągłą poprawą sytuacji makroekonomicznej. Dobry początek roku daje nam podstawę do podniesienia oczekiwań wzrostu rynku reklamy telewizyjnej z niskiego do średniego jednocyfrowego poziomu – jednocześnie wierzymy, że TVN odnotuje wyższe wyniki niż rynek dzięki udanemu wdrożeniu nowej strategii sprzedaży - wyjaśnia Markus Tellenbach.

Skorygowana roczna EBITDA wyniosła 506 milionów zł w porównaniu do 491 milionów zł w 2012 roku, co stanowi wzrost o 3 proc., również zgodny z oczekiwaniami. "Wzrost ten został osiągnięty pomimo wyższych kosztów programowych w czwartym kwartale związanych z rosnącym popytem w poprawiającym się otoczeniu rynkowym" - czytamy w komunikacie Grupy TVN.

TVN osiągnął w 2013 roku najwyższe w historii udziały w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej na poziomie 22,7% oraz ich dynamikę wyższą niż konkurencja odnotowując wzrosty rok do roku w czterech kolejnych kwartałach i będąc jedynym głównym nadawcą z całorocznym udziałem wyższym niż rok wcześniej.

Grupa na plusie

Strategiczna spółka stowarzyszona – nC+ – miała na koniec roku 2,2 miliona abonentów, z miesięcznym ARPU (średni przychód z abonamentu) na poziomie 65,7 zł oraz rocznymi przychodami w wysokości 2,2 miliarda zł.

Strata netto TVN za okres całego roku 2013 wyniosła 207 milionów zł, odzwierciedlając znaczący wpływ kosztów wcześniejszego wykupu Obligacji 10,75 proc. Senior Notes w trzecim kwartale, jak również udział w stracie jednostek stowarzyszonych oraz odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w Onet Holding w czwartym kwartale.

Zarząd TVN rozważa skup akcji w kwocie 500 milionów zł w latach 2014-2015, z czego od 200 do 250 milionów zł przeznaczone byłoby na skup w roku 2014 – szczegółowa propozycja zostanie zgłoszona na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i będzie podlegać jego akceptacji.

Autor: tvn / Źródło: TVN