Grupa Banku Handlowego powyżej oczekiwań. Ponad 150 mln zł zysku netto

Najnowsze

TVN24Wyniki grupy Banku Handlowego okazały się lepsze od prognoz

Zysk netto grupy Banku Handlowego w IV kwartale 2013 roku spadł do 151,7 mln zł z 244,6 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych danych. Zysk okazał się 9 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 139,7 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2013 roku spadł jednak o 38 proc. rok do roku i 8 proc. kwartał do kwartału. W całym 2013 roku grupa Banku Handlowego wypracowała 972,7 mln zł zysku netto, czyli o 0,3 proc. więcej niż w 2012 rok.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 298,3 mln zł i okazał się nieznacznie poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 307,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 297-318 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 15 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2013 roku wyniósł 160,6 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 160,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 155 mln zł do 164 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 12 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Przychody i koszty

Przychody grupy wyniosły w 2013 roku 2 mld 546 mln zł, i były niższe o 6,6 proc. od przychodów z 2012 roku przede wszystkim za sprawą spadku wyniku odsetkowego.

Koszty w ostatnim kwartale wyniosły 376,1 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (371,6 mln zł). Koszty wzrosły 20 proc. rdr i kdk. W całym 2013 roku koszty wyniosły 1.364,6 mln zł, czyli spały 4,5 proc. rdr.

Rezerwy na restrukturyzację

Bank podał, że w IV kwartale 2013 roku utworzył rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 62,4 mln zł. Rezerwa została utworzona w związku z ogłoszoną w październiku 2013 roku decyzją o transformacji systemu dystrybucji i restrukturyzacji zatrudnienia.

Saldo odpisów w okresie czwartego kwartału 2013 roku było dodatnie i wyniosło 19 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem zawiązania rezerw na poziomie 6,6 mln zł.

Bank podał, że w IV kwartale 2013 roku sprzedał należności z tytułu pożyczek gotówkowych oraz kart kredytowych z utratą wartości w wysokości 99,3 mln zł (98 proc. stanowiły należności spisane z bilansu banku) za 10,2 mln zł.

Należności od klientów pod koniec 2013 roku wynosiły 15,23 mld zł, czyli spadły 6,1 proc. rdr. Saldo kredytów udzielonych klientom korporacyjnym spadło o 7,9 proc. z kolei portfel kredytów klientów indywidualnych wzrósł o 0,4 proc.

Z kolei zobowiązania wobec klientów wyniosły pod koniec 2013 roku 26,57 mld zł, czyli spadły o 1,1 proc. rdr.

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24