Grecja z C. Niżej się nie da

TVN24 Biznes

Aktualizacja:

Amerykańska agencja ratingowa Moody's poinformowała, że obniżyła swą ocenę wiarygodności kredytowej Grecji z Ca do C. To najniższy możliwy poziom, równoważny z niewypłacalnością.

Decyzję tę umotywowano zawarciem porozumienia, na mocy którego prywatni wierzyciele Aten zrezygnować mają z dużej części swych wierzytelności. Moody's nie podał, jak widzi dalszą perspektywę kształtowania się finansowej wiarygodności Grecji.

Ryzyko pozostanie

Jak zaznaczyła agencja, ogłoszona redukcja zadłużenia narazi właścicieli greckich obligacji na znaczne straty. Należy oczekiwać, iż procentowy odpis przy konwersji tych aktywów na nowe papiery dłużne przekroczy 70 proc.

Ponadto nawet po zrealizowaniu redukcji wierzytelności ryzyko niewypłacalności Grecji pozostanie nadal znaczne - wskazuje Moody's.

Źródło: PAP