Grad chce odpolitycznić państwowe spółki

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Grad chce odpolitycznienia spółek należących do skarbu państwa

Minister Skarbu Aleksander Grad zapewnił, że wszelkie zmiany w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa przebiegają w sposób jawny oraz przejrzysty. Minister che sprywatyzować jak najwięcej przedsiębiorstw, "by nie kusiły polityków".

- Celem ministerstwa skarbu jest doprowadzenie w długim okresie do odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa - powiedział szef resortu skarbu.

Jego zdaniem, ma temu służyć jawny tryb konkursów na członków zarządów. - Nie ma miejsca w spółkach dla osób, które nie będą podnosić ich wartości i przeprowadzać procesów prywatyzacyjnych - zapowiedział.

Grad podkreślił także, że najważniejszym celem jego resortu jest prywatyzacja jak największej liczby przedsiębiorstw, tak "aby nie były one pokusą dla polityków".

Ład korporacyjny najważniejszy Podczas posiedzenia komisji szef resortu skarbu odniósł się również do sytuacji jaka ma miejsce w PKN Orlen. Pod koniec lutego rada PKN Orlen zawiesiła w obowiązkach prezesa Piotra Kownackiego i przekazała jego uprawnienia wiceprezesowi ds. sprzedaży Wojciechowi Heydelowi.

Zdaniem rady nadzorczej spółki, Kownacki pogorszył wizerunek PKN Orlen poprzez składanie oświadczeń o charakterze politycznym, które wciągały spółkę w bieżące spory polityczne, a także dyskredytowały w nieuzasadniony sposób radę nadzorczą. Kilka dni wcześniej Kownacki mówił, że minister Aleksander Grad nakłaniał go do głosowania za odwołaniem Adama Glapińskiego, prezesa Polkomtela.

W środę minister Grad zaprzeczył słowom Kownackiego. - Uważam, że w tych sprawach należy trzymać się zasad ładu korporacyjnego - dodał. Zapowiedział, że jest gotów spotkać się z Kownackim przed sejmową komisją skarbu.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24