GPW powściąga analityków

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPrezes GPW Ludwik Sobolewski

Co wolno powiedzieć analitykom? - teraz już będzie wiadomo. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych ogłosił dziś skład Rady Etyki i Ładu Informacyjnego. Ma dbać o to, żeby osoby wypowiadające się o giełdzie nie czyniły uczestnikom rynku szkody swoimi analizami.

- Styczeń, luty bardzo wiele nas nauczył jeśli chodzi o to, co jeszcze należy zmienić na naszym rynku kapitałowym, a jak będziemy to zmieniać, to proszę już mi pozwolić na pewną dyskrecję czy powstrzymanie się od komentarza, dlatego że Rada Edukacji i Ładu Informacyjnego składa się z bardzo wybitnych ludzi, którzy sami to będą określać sami będą to wyłaniać z dyskusji - powiedział prezes Sobolewski.

Zadania Rady...

Zdaniem przedstawicieli GPW, ma to wyjątkowe znaczenie dla rozwoju rynku w Polsce, zagadnienia którymi ma zajmować się Rada dotyczą bowiem publicznych wypowiedzi osób zawodowo związanych z rynkiem.

Do zadań instytucji należy poprawa komunikacji między spółkami publicznymi a inwestorami. Misją Rady ma być "upowszechnianie właściwego rozumienia istoty rynku kapitałowego i inwestowania na nim, w celu wsparcia budowy stabilnego otoczenia inwestorskiego GPW".

W opinii giełdy, misja Rady łączy się z realizacją strategii GPW, która polega na przejściu od formy lokalnego - do rynku w pełni dojrzałego, aspirującego do odgrywania roli wiodącego rynku kapitałowego w regionie.

... jej skład

Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się pod koniec kwietnia lub na początku maja br. Wtedy zostanie wybrany jej przewodniczący.

W skład Rady Etyki i Ładu Informacyjnego weszli: Rafał Antczak – Główny Ekonomista Grupy PZU SA; Jerzy Bralczyk – językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Maria Dobrowolska – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich; Grzegorz Gauden – b. redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, dyrektor Instytutu Książki; Marcin Gomoła – b. wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Ernst&Young; Kazimierz Marcinkiewicz – b. premier, dyrektor wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju; Zbigniew Mrowiec – b. wiceprzewodniczący KPWiG, partner w Dewey LeBoeuf; Krzysztof Opolski – ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Doradczego NewConnect; Ryszard Petru – Główny Ekonomista Banku BPH; Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP,partner w Ernst&Young; Jacek Socha – b. Przewodniczący KPWiG, b. Minister Skarbu Państwa, wiceprezes PricewaterhouseCoopers.

Źródło: PAP, TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES