Najnowsze

GPW podsumowała 2013 r. Więcej spółek, większe obroty

Najnowsze

TVN24/TVN24 Biznes i ŚwiatGPW podsumowała 2013

Do 593,5 mld zł wzrosła kapitalizacja spółek krajowych notowanych na głównym rynku warszawskiego parkietu w 2013 roku. To o 13 proc. więcej niż w 2012 - podsumowała ubiegły rok Giełda Papierów Wartościowych. Średnie obroty na sesję na wyniosły 891 mln zł, były one wyższe o 18 proc..

"Rok 2013 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był okresem ożywienia oraz czasem zmian i innowacji" - ogłosiła GPW w oficjalnym komunikacie.

Na rynkach prowadzonych przez GPW zadebiutowało 65 spółek, w tym 23 na głównym rynku, na którym przeprowadzono oferty pierwotne o wartości 5,135 mln zł oraz oferty wtórne o wartości 2,617 mln zł. Tym samym liczba spółek na głównym rynku wzrosła do 450.

Na NewConnect zadebiutowały 42 spółki, a łączna liczba notowanych podmiotów wzrosła o 3,7 proc., do 445. Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych łącznie na tym rynku wyniosła 11 mld zł.

Zagraniczny podbój

W sierpniu 2013 r. GPW podpisała umowę nabycia 30 proc. udziałów w Aquis Exchange Ltd., wielostronnej platformy obrotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Platforma Aquis zadebiutowała ze swoją ofertą na europejskim rynku 26 listopada 2013 r. W pierwszej fazie firma udostępniła możliwość handlu akcjami największych spółek 
z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii.

- Inwestycja w platformę Aquis to (...) ambitny paneuropejski projekt, mogący w nieodległej przyszłości, wraz z pozostałymi naszymi międzynarodowymi planami, przenieść GPW do wyższej ligi światowych giełd – podkreślił Adam Maciejewski, prezes zarządu GPW.

Nowy system i indeks

Za sukces władze GPW uznały wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Pozwolił on na rozszerzenie segmentu rynku instrumentów pochodnych. Oferta GPW została wzbogacona o takie kategorie instrumentów, jak kontakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe. - Wdrażając UTP, weszliśmy do awangardy światowych giełd - stwierdził Maciejewski.

We wrześniu zadebiutował nowy główny indeks warszawskiej giełdy WIG30. W jego skład wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek GPW. Pozwala on - według - lepiej odzwierciedlić wzrost polskiej gospodarki, jej strukturę sektorową oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat.

Koniec z groszówkami

W grudniu podjęto decyzje regulujące obszar tzw. spółek groszowych notowanych na głównym rynku GPW. "Zmiany mają na celu stopniową eliminację problemu notowania spółek, których kurs w długim okresie kształtuje się poniżej określonego progu groszowości, i w efekcie mają nakłonić notowane spółki do przeprowadzenia działań zmieniających ten stan rzeczy" - napisała GPW w komunikacie.

Pod koniec roku zarząd giełdy podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendową spółki. Począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013, GPW będzie dążyła do wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 30 proc. a 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW. Wcześniej podstawą wypłacanej dywidendy był zysk jednostkowy GPW. W ciągu ostatnich trzech lat GPW wypłaciła swoim akcjonariuszom blisko 230 mln zł, co daje średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 4,2 proc.

Niewielkie zmiany, wysokie obroty

Jak podliczyła GPW, główne indeksy zakończyły 2013 r. stosunkowo niewielkimi zmianami. Roczna zmiana indeksu WIG30 wyniosła 
-1,8 proc., a WIG20 -7,0 proc.. Indeks WIG30TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 2,9 proc.. Duży wzrost zanotowały natomiast indeksy mniejszych spółek mWIG40 oraz sWIG80. Pierwszy wzrósł o 31,1 proc., drugi powiększył swoją wartość aż o 37,3 proc..

GPW odnotowała w ubiegłym roku zdecydowanie wyższą wartość obrotów akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 891 mln zł, były one wyższe o 18%. Na NewConnect obroty obniżyły się o 17,6%, do 3,8 mln zł na sesję.

Autor: rf//bgr / Źródło: tvn24bis.pl