Gospodarka na zjeżdżalni?

Najnowsze

TVN24Niepokojąca jest spadająca od kwietnia wydajność pracy

Co czeka polską gospodarkę w najbliższych miesiącach? Jedną z przesłanek jest indeks BIEC - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), obliczany regularnie przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wrześniowy wskaźnik spadł...

Powód? Nadal kurczy się produkcja. Brakuje zamówień napływających zarówno z kraju, jak i zagranicy. Właśnie tych ostatnich ubywa najszybciej.

Popyt zagraniczny zmniejsza się z kilku powodów, głównie w efekcie spowolnienia w gospodarkach europejskich oraz pogarszającej się konkurencyjności polskiej oferty przemysłowej. Stała się ona w ostatnim czasie relatywnie droższa na skutek umacniania się złotego i rosnących kosztów wytwarzania. CZYTAJ WIĘCEJ o kurczącej się produkcji

Zdążyć przed inflacją

"Popyt krajowy w ciągu najbliższych miesięcy może jeszcze rosnąć, choć należy spodziewać się, że dynamika tego wzrostu również będzie słabnąca. Tempo wzrostu płac wyraźnie wyhamowuje, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne ulegają ograniczeniu" – czytamy w komentarzu do raportu.

Instytut BIEC zauważa, że ostatnie dane wskazują na ponowny wzrost zadłużenia gospodarstw z tytułu kredytów, po dość znacznym spadku w lipcu. Może to oznaczać, iż w najbliższym czasie nie zaniechamy zakupów.

Jak tłumaczą to zjawisko analitycy - jeśli wstępne dane nt. zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów nie zostały zbytnio przeszacowane, to możemy mieć do czynienia z zachowaniem konsumentów wedle reguły "zdążyć z zakupami przed inflacją".

Nie chce nam się pracować?

Ekspertów niepokoi natomiast spadająca wydajność pracy. Tendencja do jej pogarszania się utrzymuje się od kwietnia tego roku.

"Wpływa to niekorzystnie na sytuację finansową przedsiębiorstw i w konsekwencji odbije się na inwestycjach. Menedżerowie coraz bardziej sceptycznie oceniają stan finansów w swych firmach oraz perspektywy rozwojowe całej gospodarki" - napisano w raporcie. CZYTAJ WIĘCEJ o pogorszeniu się koniunktury w ostatnich miesiącach

Bywało gorzej

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że nie należy oczekiwać wyczerpywania się sił ograniczających wzrost gospodarczy.

Spośród ośmiu komponentów wskaźnika wyprzedzającego we wrześniu dwa poprawiły się w stosunku do notowań sprzed miesiąca, jeden pozostał na niezmienionym poziomie, zaś pozostałe cztery składowe pogorszyły się.

Pocieszającą może więc wydać się informacja, że tempo pogarszania się wskaźnika wyhamowało w stosunku do spadków, które odnotowano w czerwcu i lipcu tego roku. CZYTAJ WIĘCEJ: Nastroje konsumentów poprawiły się we wrześniu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24